Mesečni krogi za ženske

Kje: Štihova ulica 5, Ljubljana, Župančičeva jama (NE vhod v stanovanjski blok, temveč vhod zraven, v izložbi je napis MICELIJ)

Prispevek: 25€, 20€ za dijakinje, študentke, brezposelne, upokojenke ipd.

Ura: 18.00 – 22.00

Naslednji krogi: 13. april, 11.maj, 8. junij 2022 Na facebook strani Rdeči Šotor bodo objavljeni posamezni dogodki s temami posameznih krogov.

Datumi: v nastajanju

Prijava: Prijaviš se na ana@rdecisotor.com ter nakažeš plačilo 25/20 € na račun Društva Rdeči šotor:

Društvo Rdeči šotor
Novi trg 1
1000 Ljubljana
TRR: IBAN SI56 6100 0000 7789 641 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
namen plačila: Mesečni ženski krog + mesec (januarja dopišeš januar itd)
koda namena: OTHR 

Vprašanja na mail ali na 070760868 

Krog je primeren za ženske vseh starosti. Dobrodošle VSE, ki se identificirate kot ženske, ne glede na starost, poklic, svetovni nazor, itd.

Krog začnemo ob 18.00, zbiramo pa se že prej, da začnemo točno in ne motimo integritete kroga. Vsaka lahko prinese tudi kak predmet, ki ga želi položiti na sredino, na oltar. Prinesete lahko tudi svoje blazine, odeje, karkoli, da se počutite udobneje.

MESEČNI KROGI ZA ŽENSKE 2019/2020: KAJ PRAVI NEZAVEDNO? 

NAMEN KROGOV

Na krogih bomo gojile zahtevnejše psihološke veščine (več spodaj), zato so krogi primerni za tiste, ki imate motivacijo za delo na sebi. Namen krogov je prav združevanje gojenja osebnega zorenja vsake posameznice ter zorenja skupinske dinamike. Posameznica razvija svojo psihološko čuječnost ter hkrati vadi čuječo interakcijo z drugimi. Prav tako nas skupinsko okolje odpira drugim in tako drugemu, drugačnemu, s čimer gojimo spoštljivejše in sočutnejše odnose. 

POTEK KROGOV

– Krog odpremo z uvodno delitvijo, med katero se predstavimo, podelimo svoja pričakovanja, s čim prihajamo na krog, kako smo.
– Nato sledi osrednji del, med katerim predstavimo temo, nato pa se odpremo nezavednim vsebinam. Pri delu s sanjami povabim k deljenju sanj, ki jim pridejo na misel (spontano, intuitivno). Ponavadi zadostujejo ene sanje, lahko pa da nas bo dinamika vodila k še kakšnim.
– Nato delamo z nezavednimi vsebinami preko asociacij, deljenja naših odzivov nanj in tako pletemo mrežo. Bistvo je, da do novega pomena pridemo skupaj, ne vsaka zase. To je naša skupna nezavedna vsebina, ki jo skupaj kontempliramo.
– Pred zaključkom se z glasbo ali na drug način počasi prizemljimo in zapiramo proces.
– Nato krog zaključimo z zaključnim deljenjem, v katerem podelimo svoje vtise, zberemo svoja doživljanja in zaokrožimo doživetje. 

O KROGIH

Vodilo cikla krogov 2019/2020 je “odpreti se nezavednemu”. Naš namen bo ne govoriti o tem, kar že vemo, ampak se odpreti temu, česar še ne vemo. Ničesar novega se ne naučimo in ne preobrazi nas tisto, kar že vemo in kar je že znano, tisto, kar smo v tem trenutku.

Odilon Redon: Muza na Pegazu

Naša pozornost bo torej usmerjena k nezavednemu. Nezavedno vsebuje informacije, stališča, perspektive, podobe, misli, čustva in občutke, ki dopolnjujejo našo zavestno enostranskost, ki rahljajo ujetosti v naše komplekse in njihova (okostenela in nefunkcionalna) prepričanja, ki preobražajo našo zavest in spodbujajo porajanje bolj celostnega zavedanja, bolj celostnega utelešenja.

Kaj to pomeni konkretno? Vsakič bomo imele temo, toda k njej ne bomo pristopile tako, da bomo o njej delile naše izkušnje, misli, občutke. Teme se bomo lotile tako, da se bomo vsakič odprle nezavednim vsebinam ter kontemplirale njihova sporočila. Ne bomo me govorile o določeni temi, ampak se bomo vprašale, Kaj nezavedno meni o tej temi? Nezavednim vsebinam se bomo odpirale na različne načine, na vsakem krogu na svoj način. Na nekem krogu bomo delile svoje sanje (ki jih ne bomo interpretirale na individualni ravni, ampak bomo sanje obravnavale kot naše skupne sanje, ki komentirajo prav to temo, ne glede na to, kaj komentirajo v življenju posameznice); na nekem drugem krogu se bomo nezavednega dotaknile preko aktivne imaginacije (preko podob, preko giba, preko slikanja,…), ogledale si bomo kakšen film, prebrale kakšno poezijo ali prozo…

Pri našem delu bomo pozorne na dve stvari: na medosebno dinamiko in na način dela z nezavednimi vsebinami. 

MEDOSEBNA DINAMIKA: Tako kot že doslej, bo naše pravilo, da govorimo v prvi osebi ednine (“Jaz” stavki). To pomeni, da izhajamo iz sebe. Na ta način gojimo odtegovanje projekcij in ostrimo svojo zavest. Včasih nas močno zamika, da bi interpretirale drugo, drugi dajale nasvete, navodila ali ji “v obraz vrgle”, kaj je “narobe” z njo. Včasih se nam zdi, da je to tako očitno. Toda kadar imamo močna čustva glede druge, gre najverjetneje za projekcijo. Ker projekcija rani medosebno dinamiko in ni konstruktivna, jo poskusimo zadržati v sebi in pomeditirati o njej. Vedno govorimo o tem, kako se me počutimo, kaj se nam zdi, kakšna misel se nam je porodila, itd. Tako ustvarjamo varen prostor, v katerem na druge ne polagamo psihološkega pritiska. Ustvarimo ozračje, v katerem je vsaka spoštovana in kjer smo odprte za drugačne perspektive in drugačne poglede, izkušnje. Tako vadimo tudi soočanje s svojo senco, kompleksi, pilimo svoj odnos z drugostjo, druagčnostjo, ustvarjamo odnos do drugosti, ki diha. Varen prostor ustvarjamo tudi tako, da druga druge ne prekinjamo, temveč počakamo, da vsaka zaključi svojo misel. Varen prostor ustvarimo tudi tako, da v sebi gojimo občutek o pravično porazdeljenem prostoru in času za delitve ter da smo pozorne na tiste, ki jim je zavzemanje prostora neudobno in zato ostajajo v tišini. 

DELO Z NEZAVEDNIMI VSEBINAMI: Pri delu z nezavednimi vsebinami obstaja več pasti. Najpogostejša je, da hitimo k interpretacijam. Toda, kot je dejala Tina Stromsted na delavnici avtentičnega gibanja na letošnjem kongresu IAAP (International Association of Analytical Psychology – vrhovna svetovna jungovska organizacija), hitra interpretacija je zagotovo stara interpretacija. Nezavedno želi prinesti nekaj novega in novo potrebuje nekaj časa, da se izkristalizira, da se popolnoma razkrije, sestavi, konstelira v zavesti. Zavest je v primežu že obstoječega in zatorej ne more doprinesti novosti. Zato moramo biti z nezavednimi vsebinami potrpežljive. Namesto, da hitimo k interpretacijam in se sprašujemo, Kaj to pomeni?, raje malo počakajmo in se vprašajmo, Kakšen vtis naredi to name? Kakšne občutke mi zbudi, kakšne misli, podobe, spomine? Ostajajmo v občutkih in vtisih. Asociacijah, a ne racionalnih, temveč spontanih. Tina je podelila tudi to pomembno misel: Nezavedne vsebine nas presenetijo. Stare vsebine so znane in zato nič novega. Nove vsebine, tiste, ki nas lahko nekaj naučijo, nas razširijo, nas preobrazijo, dopolnijo, povzročijo integracijo, so sprva vedno tuje, druge. Presenetijo, zbudijo začudenje. Hm, na to pa še nisem pomislila. Na krogih bomo kultivirale prav to sposobnost: sposobnost potrpežljivosti, sposobnost čakanja, sposobnost zadrževanja kompulzivnih starih misli, sposobnost alkimističnega opazovanja svojih odzivov in sposobnost odprtosti do nezavednega!