Boginja – Mati logike in zdravega razuma

Hindujska Boginja Saraswati je Boginja besed. Izumila je umetnost, znanost, matematiko in sanskrt. Je Boginja znanja, učenja in poučevanja. Je Boginja kreativnih in intelektualnih dosežkov.

Hindujska Boginja Saraswati je Boginja besed. Izumila je umetnost, znanost, matematiko in sanskrt. Je Boginja znanja, učenja in poučevanja. Je Boginja kreativnih in intelektualnih dosežkov.

Danes ob 13:53 je nastopil zadnji Lunin krajec v Devici. Devica je znamenje racionalnosti, redu, intelekta, urejenosti, nadzora. Lastnosti, ki jih ponavadi ne vključujemo v kontekst ženske duhovnosti, saj naj bi nas omejevale, osredotočale v glavi in preprečevale globoko izkušnjo. 

Danes pa bi rada govorila o drugačnem pogledu na razumskost. Devica je eden od poglavitnih treh arhetipov ženskosti: Devica, Mati, Modra Ženska. Klasična Boginja-Devica je Boginja Artemida, Boginja Amazonk, ki uteleša žensko deviškost. Deviškost ne pomeni spolno nedotakljivost, temveč nezavezanost moškemu partnerju. Deviškost je izvorno manifestacija ženske moči in avtonomnosti, ne njene naivnosti in podložnosti patriarhalnim silam, kot so jo definirali kasneje. Deviškost pomeni prodornost ženskega uma, ki ni ujet v nikakršne omejitve, je popolnoma svoboden. Artemida je tudi Boginja lova in zaveznica divjih živali. Zato je deviškost tudi manifestacija ženske divjosti in neukročenosti.

Zato je um Device prodoren in zavesten um, zdravi razum, ki pomaga neukročeni ženski sili, da loči zrno od plev, da se zaščiti pred nevarnostmi v svetu. Je um, ki ji pomaga ozaveščati svoje izkušnje in graditi svojo zakladnico védenja

Preberimo si, kaj misli Barbara Walker o resničnem izvoru logičnega razmišljanja: 

slika: Marcela Paz

Naše prednice prebivajo v naših maternicah. Vsa njihova modrost in védenje sta v naših maternicah. Ko se povežemo z našimi maternicami, se odpremo temu kanalu starodavnega znanja. Tu se sestavlja sestavljanja našega žensko-osrediščenega sebstva, tukaj so razkrinkane zgodovinske in psihološke laži (recimo, da je junaštvo to, da obglaviš temno žensko figuro, kot je na primer Perzej obglavil Meduzo, Boginjo temne ženskosti, ki je za ženske ključnega pomena), tu vzcvetimo kot vrtnice. slika: Marcela Paz

“Napaka, ki jo včasih najdemo v ženskem duhovnem gibanju je prepričanje, da patriarhalne religije pripadajo levi polovici možgan in so zato linearne, logične in imajo pomanjkanje resnične čustvene vsebine. Prvič, razdelitev možgan na dva dela je simplistično in zavajajoče, tako kot Freudova razdelitev psihe na superego, ego in id. Drugič, največji problem ni, da je konvencionalno krščanstvo logično, temveč, da ni.
Spomniti se moramo, da je bila v starodavni matriarhalni miselnosti, ki jo lahko obnovimo skozi mite in legende, Boginja razumljena kot edini izvor urejenega, logičnega razmišljanja. Iz njenih intelektualnih daril ženskam so se rodile discipline, kot so matematika (kar dobesedno pomeni “materinska modrost”), koledarji (izvorno Lunini in menstrualni koledarji), sistemi meritev, glasbene in pesnitvene oblike, arhitekturne tehnike in mnoge druge vede za delo z umetnostjo in naravo. Starodavna grška beseda diakosmos, ki pomeni sistem reda, ki ga je v prvotni kaos vnesla Boginja (Dia), dokazuje prepričanje starodavnih ljudi, da je bila racionalnost utelešena v prvi učiteljici vsakega otroka – mami. Mit iz Indije nakazuje, da so zgodnji ljudje verjeli, da ženska sposobnost rojevanja izhaja iz superiorne ženske veščine razvijanja merilnih sistemov.
Celo judovsko-krščanska diabolizacija Matere Eve je zadržala zaznavo Svetovne Matere kot izvora razsvetljenja za vse človeštvo, čeprav je Eva morala zavrniti ukaz patriarhalnega Boga, da bi pridobila znanje, ki ga je Bog želel skriti pred človeškimi bitji.
Kasneje so patriarhalne družbe želele pomanjšati ženski intelekt tako, da so ga imenovali instinktivni, nezavedni, iracionalen. Čeprav so prepoznavali natančno žensko zaznavanje, so ga moški zavrgli s precej zaničljivim izrazom intuicija, namesto da bi ga poimenovali z njegovim pravim imenom inteligenca. Ne glede na to, kako pogosto so ženske pokazale, da so sposobne racionalnega razmišljanja ali celo sposobnosti prodiranja skozi bolj iracionalne moške konstrukte z ostrim robom zdravega razuma, je bilo ženskim umom dopuščeno le čustvovanje, ki naj bi zapolnilo prostor z manj uma. To je bil še en primer prekletstva z medlo pohvalo. Pravzaprav so patriarhalne kulture zgradile svoje praktične dosežke na dosežkih zgodnejših, žensko-osrediščenih skupin in moški filozofi so vnesli v filozofijo več nerazumskosti, kot ne. Na primer, nobena družba ni bila bolj nespametno vraževerna ali bolj naivno lahkoverna od krščanske Evrope v obdobju, imenovanem Doba Vere, ko so bile resnice spoznane samo skozi besedila očetov in je bila eksperimentalna znanost dojemana kot hudičevo delo.
Ob zori zgodovine je bil zdrav razum izmaličen s konceptom patriarhalnih bogov kot univerzalnih staršev, kljub njihovi nezmožnosti rojevanja. Miti kažejo, da so imele zgodnje civilizacije s tem konceptom težave. Ljudje niso sprejeli takšnih božanstev, dokler ni bilo več stoletij posvečeno propagandi duhovnikov. Celo potem so bili potrebni besedna izkrivljanja in namenski nelogični paradoksi, da bi se vzpostavilo čaščenje bogov, ki so žalili pragmatično dojemanje resničnosti preprostega človeka.” 

V vseh starodavnih mitih je Boginja tkalka, ki je stkala vesolje in še vedno tke niti življenja. Skozi njeno tkanino smo vsi povezani, vsi eno. Ona je stvariteljica vesolja. Je izvor vsega znanja in modrosti. slika: Paula Nicho Cumez

V vseh starodavnih mitih je Boginja tkalka, ki je stkala vesolje in še vedno tke niti življenja. Skozi njeno tkanino smo vsi povezani, vsi eno. Ona je stvariteljica vesolja. Je izvor vsega znanja in modrosti. slika: Paula Nicho Cumez

Barbara je avtorica, ki koplje globoko po ženski zgodovini in je za nas izkopala mnogo darov, za kar smo ji vsekakor hvaležne. Kot pa ste opazile, je tudi avtorica, ki ima nekakšen odpor do intuicije, duhovnosti, itd. Odpor, ki ga me rdečešotorke nimamo. Ampak ji ne zamerimo, ker so njena spoznanja zares dragocena. Pomembno pa se je zavedati, da intuicija obstaja, da ni zgolj inteligenca, kot pravi Barbara. Res pa je tudi, da moramo ponovno vzpostaviti odnos z intelektom in inteligenco, ki smo ju narobe razumeli zaradi patriarhalne socializacije. Na to nas opominja Barbara in za to smo ji hvalažne. 

Intelekt, kot ga poznamo danes, ni izvorni, arhetipski intelekt, ki ga je porodila Boginja, temveč “hipertrofiran” intelekt, torej rakav intelekt, ki je zdaleč prerasel meje, ki mu jih je v diakosmosu določila Boginja. In ker je postal rakav, ni več glasnik zdravega razuma, prav tako Boginjinega otroka, temveč je postal glasnik patriarhalne nevroze. 

Intelekt, ki z uporabo logike in argumentacije žali, ustvarja in opravičuje razlike med ljudmi, opravičuje izkoriščanje narave, živali, šibkejših, ker je tak pač naravni (darvinistični) red, ni Boginjin intelekt. Intelekt, ki ga je ustvarila prvobitna Mati, je prodornost uma, da ureja izkušnje, iz njih črpa nauke in ustvarja znanje. Ustvarjen je, da nam pomaga, da nam je v uteho. 

Intelekt pa se je začel uporabljati za racionalizacijo vojne in nasilja v drugih oblikah. Za opravičevanje onesnaževanja in uničevanja okolja. Za zatiranje revnih, žensk, otrok. Izkrivljanje znanosti (ki naj bi bila otrok intelekta) v neetične namene (npr. vojni strupi, atomska bomba…). 

V vseh mitologijah sveta je bila Boginja tista, ki je ženskam predala veščine zdravilstva, matematike, geometrije, glasbe, arhitekture, koledarjev, merilnih sistemov… Boginja je ženskam predajala znanje, ki ga danes dojemamo kot proizvod intelekta, intelekt pa povezujemo z moškim. 

Patriarhalna družba je ustvarila asociacijo med moškim in kulturo ter med žensko in naravo. Moški in kultura sta superiorna, boljša, ženska in narava pa sta divji, neukročeni in zaradi tega ju je treba nadzorovati in podrediti si ju. Iz tega izhaja darvinistično razmišljanje, ki s konceptom evolucije opravičuje izkoriščanje tistih in tistega (nežive narave in rastlinskega sveta), ki so nižje na “prehranski lestvici”. To darvinistično razmišljanje razlaga intelekt kot odločilni faktor, ki ločuje človeka od drugih oblik (ne)življenja in ki mu dovoljuje, da si druge podredi. Pri tem se je zanimivo spomniti, da je še preden je obstajala sodobna znanost, cerkev učila, da je človek na vrhu stvarstva in da ima pravico podrediti si ostale. Tako je “intelekt” le nadaljeval dediščino patriarhalne religije. Nič kaj “razsvetljen” izvor, kajne?Ne, nič kaj razsvetljen in zavesten izvor za umsko funkcijo, ki naj bi bila glasnik prav tega – zavesti in razsvetljenstva. Izvor “hipertrofiranega” intelekta je v resnici strah pred žensko močjo. Pred neukročeno Devico. Pred temno Kali. Pred neodvisno in mogočno Boginjo.

V nasprotju z drugimi egipčanskimi boginjami je Izis veliko časa preživela med svojimi ljudmi, ženske je učila, kako mleti koruzo in narediti kruh, kako presti nit in stkati blago in kako ukrotiti moške, da se da živeti z njimi. Izis je učila svoje ljudi veščin branja in poljedelstva in častili so jo kot boginjo zdravilstva in modrosti. Kot poosebitev “popolne ženskosti”, so Izis poimenovali “Ena, ki je Vse”, “Izis Panthea (Izis Vseboginja)” in “Gospa z desettisoč Imeni”. Izis je postala najmočnejša od vseh bogov in boginj starodavnega sveta. Bog Sonca, Ra, je imel še več moči, a je bil krut in ravnodušen do ljudi in ljudje so zaradi njega trpeli. Zato ga je Izis prelisičila in mu odvzela njegovo moč – iz njegove sline in zemlje je ustvarila kačo, ki je smrtonosno ugriznila Ra-ja. Nato mu je ponudila, da ga bo pozdravila, vendar ji je moral on zaupati svoje skrivno ime, da bi bilo zdravljenje uspešno. Njegovo skrivno ime je bilo vir vse njegove moči. Izis je tako dobila njegovo moč, ki jo je uporabljala za pomoč ljudem. Postala je najmogočnejša egipčanska boginja. slika: Emily Balivet

Iz strahu se je porodilo nasilje in nasilje je zahtevalo opravičilo. Dobro izmišljeno opravičilo. Najprej je bilo, da so ženske hudičeve sodelavke in speljujejo moške na kriva pota, in potem, da so moški pač biološko bolje narejeni, ženskam je pa narava podarila ta grozna čustva, zaradi katerih so opravilno nesposobne, so pa uporabne matere… 

Za nas ženske, ki iščemo pot do matriarhalne zavesti, do žensko-osrediščenega sebstva, je pomembno, da vzpostavimo zdrav odnos z umom, inteligenco, intelektom, logiko in drugimi otroci Boginje Saraswati. Veliko ženskam se nam zameri svet “intelekta” (vključno z mano), zaradi zgoraj opisanih razlogov. S tem ni nič narobe, saj je svet rakavega intelekta res destruktiven. Ne koristi pa nam, če zavrnemo a priori vse Saraswatine otroke kot popolnoma nepotrebne v svojem življenju. 

Zdrav razum je vélika ženska vrlina. Devica nas tega uči. Danes nas skozi zadnji Lunin krajec, naznanilca začetka obdobja refleksije v Luninem ciklu, skozi energijo Device spominja na prvinski pomen uma in logike

Naš temni, amazonski obraz, naša temna Boginja, nam pomaga, da Saraswatinim otrokom postavimo jasne meje. Da jim povemo, kaj se jih tiče in kaj ne. Koga in kaj je treba spoštovati. Zato ni potrebno, da nas je strah, ali bi ti otroci morda postali razvajeni in zblazneli. Kajti spoznale smo, da nismo le Device in Matere, temveč tudi Uničevalke in ta tretji obraz ima moč razbiti vse rakave tvorbe.

P.S. Izteka se prvi cikel Materinskih krogov, ženskih krogov za Mame vseh vrst. V petek 19.12. se bomo pogovarjale o porodu kot obredu prehoda ter spoznale različne obrede, ki počastijo prehod iz deklištva v materinstvo. Pogovarjale se bomo tudi o notranji preobrazbi iz Device v Mati in kako lahko temu procesu povrnemo veličino in dostojanstvo. 9.1. 2015, na zadnjem krogu, pa bomo govorile o instinktivnem materinstvu. Materinski krogi združujejo Mame, ki to šele nameravajo postati, noseče Mame in Mame že včasih tudi kar velikih otrok. Ta pisana druščina je neverjetno plodna, domača in povezovalna. Resnično ustvarjamo novo materinsko kulturo in dajemo materinstvu in materinski izkušnjo novo (staro) mesto. Prisrčno vabljena! Več informacij najdeš tukaj: Materinski krogi v Rdečem Šotoru 

© Ana Drevenšek

Kako ti doživljaš intelekt, inteligenco, um, znanost? Kakšna je odnos do teh področij in kako se je morebiti spreminjal skozi čas? Katere psihične funkcije ti doživljaš kot ženstvene in katere kot moške? Ali se to doživljanje spreminja in zakaj? Napiši v komentar in pomagaj tudi drugim ženskam do modrosti!

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.

Advertisements

Prazna Luna: Ritual spuščanja

menstrualna mandalaOb 20.47 bo nastopila prazna Luna. Čas popolne teme, črnine, tišine, meditacije, smrti. Čas menstrualne krvavitve in prazne Lune je idealni čas za izpuščanje tega, kar ne želimo več biti in ustvarjanju prostora za tisto, kar želimo postati. Tokratna prazna Luna bo potovala iz Rib v Ovna, torej iz zadnjega v prvo znamenje zodiakalnega kroga. Ta prehod je še posebej naklonjen prehodu iz stare paradigme v novo, iz ribje razčustvovanosti, obolelosti in preživetosti v ovnovnsko strast, vizionarstvo in moč.

Čas prazne Lune je čas, ko smo vsaka globoko v sebi in zato nimam namena prav na dolgo pisati in vas po nepotrebnem zadrževati pred sevajočim ekranom, medtem ko bi bilo dosti prijetneje in primerneje v tišini in temi poglabljati se v globine svojega telesa in duše.

Za tokratno prazno Luno bom torej opisala predlog za ritual spuščanja, za katerega boste morda začutile, da ga želite izvesti v času prazne Lune in svoje krvavitve. Ritualne elemente in potek lahko seveda prilagodite svojim potrebam, intuiciji, inspiraciji in željam.

Ritual spuščanja

Pripravi svoj ritualni prostor. Zastri svetlobo, prižgi svečke, poskrbi za zasebnost tako, da zastreš zavese, zakleneš vrata, ugasneš svoj telefon. Lahko si prižgeš kadilo ali meditativno glasbo, ki ti je pri srcu. Karkoli, kar ti bo pomagalo stopiti v ritualno zavest.

Umiri se. Sprosti svoj um in svoje telo. Ne poskušaj biti preresna – ne bojuj se s svojimi mislimi. Le zavej se jih in jih spusti. Stopanje v ritualno zavest ni resen proces, je proces, ki zahteva prožno in živahno domišljijo.

Vajrayogini je tantrična boginja. Prikazana je, kako iz čaše pije menstrualno kri.

Vajrayogini je tantrična boginja. Prikazana je, kako iz čaše pije menstrualno kri.

Sozvoči se z božansko prisotnostjo, ki jo najjasneje in najrazločneje občutiš. Če o tem nisi še nikoli razmišljala, se pobliže spoznaj s kakšno boginjo (Univerzum te bo vodil k pravi), ki ti bo v veliko pomoč pri spoznavanju in razumevanju ženskih misterijev, kar praznovanje menstrualnega cikla vsekakor je.

Prikliči prisotnost božanskega skozi vizualizacijo, molitev, pesem, ples, meditacijo – način, ki tebi osebno najbolj ustreza.

Zakaj se sozvočimo z božansko prisotnostjo? Ker nam pomaga pri naših ciljih in ker razširja našo zavest.

Jaz sem temna Boginja.
Jaz sem Tema za in pod Sencami.
Jaz sem odsotnost zraka, ki čaka na dnu vsakega diha.
Jaz sem konec, preden se življenje zopet začne.
Dekle, Mati, Modra ženska … sem vse to in še več.
Ko kaj potrebuješ, me prikliči.
Tukaj sem … Jaz sem večnoprisotna v tebi.
Tudi v najtemnejših časih,
ko ni nobene iskre, da bi te ogrela,
in se noč zdi najtemnejša od vseh, sem tukaj …
čuvam te in čakam, da v tebi zrastem v moči in v ljubezni.
Pridi k meni in ugledaj to, kar ne more biti videno,
sooči se s strahom, ki je le tvoj.
Priplavaj k meni skozi najbolj črn ocean,
k središču svojih največjih strahov.
Temni Bog in jaz te bova varovala. Zakliči k meni v strahu in tvoja bo moč Potrpežljivosti.
Išči me znotraj in zunaj in močna boš. Spoznaj mojo dolino teme, da boš lahko zbudila Ravnovesje, Razsvetljenje in Enovitost.
Vzemi mojo ljubezen s seboj, kamorkoli greš, in najdi Moč v sebi,
da boš to, kar želiš biti.
Jaz sem tista, ki je na začetku in na koncu vsega časa.

slika menstrualna kriZ rdečo barvo, po možnosti s svojo menstrualno krvjo, naslikaj podobo sebe, ki predstavlja tvoje šibkosti, negativne lastnosti in uteleša vzorce, ki se jih želiš znebiti.

Nato naslikaj še eno podobo sebe, tokrat kot utelešenje energij, lastnosti in značaja, ki jih želiš uresničiti.

Podobo sebe, ki se je želiš znebiti, ritualno uniči. (Zažgi jo, pokoplji globoko v zemljo …)

Podobo sebe, ki jo želiš uresničiti, obredno posveti in jo postavi na pomembno mesto.

Meditiraj o svojem dejanju ter občuti, kako odpadajo/izgorevajo/izginjajo/se luščijo tvoje šibkosti, negativne lastnosti in škodljivi vzorci. Občuti, kako črnina in tišina prazne Lune in menstrualne krvavitve čistita tvojo Bit, jo praznita in ustvarjata prostor, kjer že slutiš svetlobo in svežino tiste podobe sebe, ki jo želiš uresničiti.

Zahvali se vsem prisotnostim, ki so bile del tvojega obreda.

Vrni se iz ritualne zavesti.

Svoj prostor vrni v vsakdanje stanje.

Poskušaj zadržati energije obreda in se izogibaj klepetanju, preveliki izpostavljenosti soljudem, brskanju po internetu itd.

rdečelaska lunine meneIZPUSTILA JE

“Izpustila je.
Brez misli ali besede,
je izpustila. Izpustila je strah.
Izpustila je obsodbe.
Izpustila je stekanje mnenj,
ki rojijo okrog njene glave.
Izpustila je komite neodločnosti v sebi.
Izpustila je vse “prave” razloge.
Popolnoma in celovito,
brez obotavljanja in skrbi je preprosto izpustila.
Nikogar ni prosila za nasvet.
Ni prebrala knjige o tem, kako izpustiti.
Ni iskala po besedilih. Preprosto je izpustila.
Izpustila je vse spomine, ki so jo držali nazaj.
Izpustila je vso tesnobo, ki jo je poganjala naprej.
Izpustila je načrtovanje in vso
preračunavanje o tem, kako narediti tako, da bo “prav”.
Ni obljubila, da bo izpustila.
Ni pisala dnevnika o tem.
Ni napisala datuma v njenem rokovniku.
Ni naredila javne objave in nobenega oglasa v časopisih.
Ni preverila vremenske napovedi ali svojega dnevnega horoskopa.
Preprosto je izpustila.
Ni analizirala, ali bi morala izpustiti.
Ni poklicala prijateljev, da bi predebatirali zadevo.
Ni naredila Duhovnega zdravljenja v petih korakih.
Ni klicala molitvene linije.
Izrekla ni niti besede.
Preprosto je izpustila.
Nikogar ni bilo zraven, ko se je zgodilo.
Ni bilo aplavza ali čestitk.
Nihče se ji ni zahvalil ali jo pohvalil.
Kot list, ki pade z drevesa, je preprosto izpustila.
Nobenega napora ni bilo.
Nobenega upiranja.
Ni bilo dobro, niti slabo.
Bilo je, kar je bilo, in prav to je.
V prostoru izpuščanja, je vsemu dovolila, da je.
Majhen nasmešek se ji je prikradel na obraz.
Lahka sapica je pihnila skoznjo.
In sonce in luna sta za večno sijala…

Juli Duboi

Z ljubeznijo in menstrualno rdečino,

Ana Drevenšek

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.