Enodnevna delavnica: Cikličnost

Kdaj: 6.1.2018 od 11.00 do 18.00 

Kje: Micelij, Štihova ulica 5, Župančičeva jama, Ljubljana

Prispevek: 45 € (nakazilo na TRR Društva Rdeči šotor, po prijavi minimalnega števila udeleženk)

Prijave: ana@rdecisotor.com

Ciklični čas se razlikuje od linearnega; slednji ima le kvantitativno komponento – objektivno teče, mineva, se kopiči – ciklični čas pa ima poleg kvantitativne tudi kvalitativno komponento. Ciklični čas se ne le nalaga, teče, mineva, se kopiči, temveč poteka v transformativnih ciklih, pri čemer naslednji cikel zraste iz smrti in preobrazbe prejšnjega, torej se od njega kvalitativno razlikuje. Transformacija je ključni element cikličnega časa.

Ciklični čas ni alternativa linearnem času. Linearni čas je pravzaprav iluzija. Ciklični čas je ključni element naših življenj; živimo ga v Luninih ciklih, skozi letne čase, skozi menstrualni cikel. To so cikli, izvirajoči iz narave. Živimo pa tudi psihične cikle; vsak odnos, ki ga živimo, je cikel; naša življenjska obdobja so cikli; naše življenjske odločitve so cikli; naš poklic je cikel; naši ustvarjalni procesi so cikli; naša različna udejstvovanja (poklicna, družbena, ustvarjalna…) so cikli; proces naše osebne rasti so neskončni cikli. Cikli so prav tako miti, ki jih živimo. Naši psihični obrazci in življenjske situacije so odsevi arhetipskih konstelacij – mitov – vedno so del nekega širšega, smiselnega vzorca. Vsak mit je cikel, ki se začne s spočetjem problema, nadaljuje z njegovim reševanjem in zaključi z njegovo preobrazbo, katarzo. Še posebej kadar živimo preizkušnje in boleče okoliščine, notranje ali zunanje, je blagodejno in katarzično ozavestiti mit, ki ga trenutno živimo, saj postane boleča situacija del širše, smiselne celote. 

Cikel je zaznamovan s procesom razvoja, razpiranja, razcveta; od semena do semena ter celotnega razvoja, ki je vmes. V psihičnem smislu prehajamo skozi cikel po vertikalni osi od nezavedanja, ki s slutnjo sproži zavedanje, do polnega zavedanja, v umiritev v ravnovesju, v nezavedanje. Skozi ta proces se naša zavest razpira in krči, oža in širi. Vsaka faza v ciklu pomeni premik po vertikalni osi, zdrs, ki se zgodi voljno ali pa je izkušan kot motnja. Strokovnjakinja za menstrualno zdravje Alexandra Pope pravi: “Namen menstruacije je, da vznemiri. Kajti motnja/vznemirjenje je v sistemu mesto potencialne spremembe in evolucije. Povzroči preizpraševanje in refleksijo.” Uglasitev s cikličnim aspektom časa nam omogoča lažje drsenje vzdolž te osi, manj strahu ob “vznemirjenjih” in “motnjah”, prav tako pa nam pomaga bolj poosebiti potrpežljivo držo in dolgoročno perspektivo, ki nam omogoča razumeti sedanji trenutek v luči celotnega cikla, slutiti prihodnji razvoj ter lažje sprejeti sedanji trenutek, saj je, kljub svoji morebitni težavnosti, umeščen v smiselni kontekst.  

Namen delavnice je kontemplirati cikličnost in ciklično naravo časa, spoznavati se z različnimi fazami cikla. Kakšna je vsebina posameznih faz in na kakšen način jih doživljamo? Namen delavnice je ozavestiti cikličnost, da bi nam to zavedanje pomagalo pri izkušnjah naših osebnih ciklov, naj bodo to menstrualni cikli, cikli odnosov, osebne preobrazbe, ustvarjalni cikli, izkušnja letnih časov… 

V kiriarhalni (vladavina gospodarjev, hierarhije) družbi, v kateri živimo, vlada linearni čas nad cikličnim, saj linearni čas bolje odraža osnovno držo kiriarhalne družbe: vedno naprej, v neskončni “napredek”, v kopičenje, grabljenje, čim hitreje, hitrejšo rast, hitrejši napredek, plezanje navzgor, gor, naprej, proti Soncu…Dokler ne bomo nekoč, kar kmalu, se zdi, zaradi raztopljenih voščenih kril kot Ikar telebnili na trdna tla in

ta padec zna biti usoden. “Omnis festinatio ex parte diaboli est – vsa naglica prihaja od hudiča, so imeli navado reči stari mojstri,” pravi v svoji avtobiografiji Jung. Kiriarhat ne prenese cikličnosti, ker pomeni cikličnost nasprotje drži večnega kopičenja/”napredka”/”rasti”. Cikličnost postavlja za temeljno vrednoto kvalitativno izkušnjo bitja in ne kvantitativne. Cikličnost s svojima jesensko in zimsko fazo prineseta počitek, odmik in mirovanje, ki sta za kiriarhat neuporabna, ker ne producirata. Kiriarhat ne prenese otrok, ostarelih, bolnih in vseh “s posebnimi potrebami”, ker ne producirajo. Kiriarhat tudi ne prenese refleksije, saj bi ga kritična masa refleksije med ljudmi sesula. V kiriarhatu smo vzgajani v robote, ki svojo vrednost merimo po tem, koliko proizvedemo in ne po svojem temeljnem človeškem dostojanstvu in nakopičeni modrosti (ne denarju). Kiriarhat ne prenese cikličnosti tudi zato, ker z refleksijo vsak cikel tehta, kaj je dobro in kaj ne, izloča slabo in gradi na dobrem. Cikličnost ima torej tudi etično komponento, ki pa moti kiriarhalno kopičenje. Cikličnost je zato za kiriarhat motnja in živeti cikličnost je zato revolucionarno dejanje. 

Ponotranjiti cikel je vedno terapevtska, katarzična izkušnja. Ko ozavestimo cikel, naj bo to menstrualni 

cikel, cikel letnih časov ali pa cikel mita, ki ga trenutno živimo, izkusimo blagodejni preobražajoči učinek spoznanja. Kontemplacija in ponotranjanje logike cikla nam pomagata v različnih trenutkih življenja, še posebej težavnih in nelagodnih, poiskati širši kontekst, cikel, ki ga živimo, lažje sprejeti trenutno stanje ter v skladu s ciklom tudi delovati. To je drža, ki so jo kitajski daoistični filozofi imenovali wu wei 無爲 in pomeni nevmešavanje. Nevmešavanje ne pomeni paralizirane pasivnosti, temveč delovanje v pravem trenutku, v skladu z naravnim tokom, Daom 道. Logika cikla je logika Daa. 

Na delavnici bomo logiko cikla spoznavale in ponotranjale skozi pogansko Kolo Leta, ki sestoji iz 8 astronomsko-sezonskih praznikov, ki jih definirata solsticija, enakonočji ter točke vmes; skozi mitologijo Boga in Boginje, ki je nastala ob opazovanju Kolesa Leta; skozi faze Luninih men; skozi faze menstrualnega cikla… 

Vabljene vse, ki vas fascinira cikel.