Čudovita izkušnja komplementarnosti

Intervju iz junijske številke revije Karma Plus. Avtorica vprašanj je Nikolina Brkić.

Kje Rdeči Šotor?

Rdeči Šotor je nujen prostor za žensko. Ni nujno neka organizirana skupina, kot naše Društvo Rdeči šotor, gre se bolj za združevanje žensk na poseben način, z namenom zavestno negovati in ohranjati védenje o ženski izkušnji, o ženski modrosti, praznovati ženskost. Ker se je takšno združevanje v sodobnem času izgubilo in izkoreninilo, je vzniknilo mnogo organizacij, gibanj in pobud, kot je Društvo Rdeči šotor, ki poskušajo obuditi žensko zavedanje sebe, svojih specifičnosti, svojega ritma in načina doživljanja življenja. Če imamo ženske rdečešotorski prostor, kot ga imenujem, se poznamo, smo opolnomočene in nimamo slabe vesti živeti tako, kot nam veleva naše žensko telo in ženska psiha. Tako smo tudi v polnosti opremljene za plodno delovanje v družbi, za plodne odnose z moškimi, za srečnejše materinjenje… Ko ženske izgubimo rdečešotorski prostor, postanemo kot osiroteli otroci, kot brezdomke, kot rastline brez korenin. Tavamo izgubljene, se izgubljamo v zmedenih in protislovnih navodilih, kako biti ženska in smo žrtve raznoraznih telesno/duhovno zatiralskih avtoritet.

Kakšen je njegov namen oz. kaj hoče naučiti žensko?

Rdeči Šotor je ustvarjen kot kraj, kjer ženske prejmemo negovanje, ki ga ženske nujno potrebujemo. Smo tisti del človeštva, ki poraja, iz katerega se stvari rojevajo. Potrebujemo veliko dušne hrane in veliko počitka, da naša telesa ne usahnejo od izčrpanosti in da se naša dušna pokrajina ne izsuši. Rdeči Šotor želi v vsaki ženski, ki vstopi vanj, obuditi zavedanje o mehanizmih ženskega telesa – o menstrualnem ciklu, nosečnosti, porodu in materinstvu, o menopavzi – o psiholoških procesih, ki spremljajo te prehode in o duhovnih lekcijah, ki so posejane znotraj njih. V ženskah želi vzbuditi zavedanje, kaj pomeni živeti s temi prehodi, kakšne so njihove dragocenosti in kakšen prostor v našem življenju si zaslužijo. V patriarhalni družbi nam namreč ni vedno omogočeno živeti ritem, ki nam ga narekujejo naši krvni misteriji. Rdeči Šotor si želi ženskam pomagati tudi do več zavesti na področju specifične ženske psihologije – večino psihologije so ustvarili moški in po moškem modelu; Jung je bil eden od izjem, ki je govoril o specifičnih ženskih psihičnih procesih. Kot je ciklično in ustvarjalno naše telo, je takšna tudi naša duša. Procesi, ki se vršijo v njej, so drugačni kot v moški duši. Ne boljši, ne slabši, le drugačni. In končno, Rdeči Šotor goji občutek ženske svetosti. Obuja zavedanje o Ženskem obrazu Božjega in časti Božje tudi v njegovih Ženskih lastnostih. Na kratko bi lahko rekli, da Rdeči Šotor obuja čutenje in zaznavanje Boginje.

Kdaj in kako si začutila svoje poslanstvo?

Mislim, da je poslanstvo nekaj, kar je znotraj nas od nekdaj in ga na nek način ves čas čutimo. Postajamo le bolj in bolj zavestni tega, kaj točno je, celo življenje se kristalizira njegova vizija. Toda če moram izbrati trenutek, je to v času mojega osemnajstega leta, ko sem se odločila postati doula – obporodna spremljevalka. Od tu se mi je odprl svet ženskih misterijev.

Zakaj po tvoje ženske več ne krvavijo skupaj?

Ker živimo ločene od Narave, od naravne svetlobe, od naravnih ciklov in gibanja naravnih energij. Ker živimo ločene od modrosti svojega ženskega telesa in psihe. Ker ne gojimo več rdečešotorskega prostora med nami, smo se oddaljile druga od druge in se ne čutimo več kot sestre druga drugi.

Kako se ženska lahko najučinkoviteje poglobi vase v obdobju menstrualne krvavitve oz. do kakšne mere bi se morala v tem času odmakniti od zunanjega sveta?

V času menstrualne krvavitve je idealno, če je ženska doma (v prihodnosti bomo to dosegle, tako kot smo porodniški dopust; le-tega pa bomo podaljšale – do 3 leta) in nima nobenih obveznosti in opravil. Najbolje je, če lahko počne to, kar resnično želi in ne to, kar »mora«. Če ji ustreza, naj počiva, je obilno in hranljivo hrano, se neguje – telesno in duševno; morda pa ji ustreza gibanje, telesno izražanje, morda ples. Važno je, da vsaj dva dni posveti sebi in dovoli nezavednemu, da privre na dan, skozi sanje, meditacijo, poglobljeno razmišljanje, itd. To je vizionarski čas, ki daje odgovore na življenjska vprašanja in usmerja žensko na njeno avtentično pot, če mu to dovolimo.

Meniš, da menstrualne bolečine izhajajo iz duhovnih zavrtosti in kaj priporočaš kako jih odpraviti?

Menstrualne bolečine so krik maternice, ki ne more živeti v svojem ritmu. Niso znamenje, da ženska počne karkoli narobe, temveč klic po več ljubezni do sebe, po nežnosti do sebe, uvidevnosti do sebe. Vzroki za bolečine so zelo različni in ne bi bilo dobro, da posplošujem, saj lahko brez potrebe koga zmedem. Odpravljanje menstrualnih bolečin je najučinkovitejše, če se ženska poglobi vase in odkriva svoj resnični glas in svoje potrebe, ob podpori svojega telesa z različnimi terapijami.

Lahko ženska ženski v tem obdobju pomaga in kako?

Seveda. V času menstrualne krvavitve dobro dene prisotnost zavestne ženske, ki se zaveda, kaj pomeni biti v menstrualnem času. Dobro je, če ženske postanemo uvidevne druga do druge in damo druga drugi prostor, da se izražamo tako, kot nam narekuje faza našega menstrualnega cikla. Tako bi se vse lažje sprejemale takšne kot smo v določeni fazi cikla in prispevale h kolektivnem zdravljenju žensk.

Kakšna je v resnici močna ženska?

Močna ženska je kočljiv izraz; moč ponavadi napačno razumemo. Moč ne pomeni nujno trdnost, čvrstost, vzdržljivost, pokončnost. Prava moč je imeti sočutje do sebe do take mere, da se lahko v vsakem trenutku sprejemam in se zavestno srečam z vsakim občutkom, čustvom, situacijo, procesom, v katerem se znajdem. In da delujem iz tega notranjega zavezništva s sabo in svojo avtentičnostjo. Tako tudi ustvarjam prostor za druge, da lahko stopijo v stik s svojo avtentičnostjo, začutijo sočutje do sebe in se zdravijo.

Meniš, da tudi zavest moških v sodobnem času raste, da vedno bolj razumejo energijo ženske?

Seveda, zavest moških raste in to me zelo radosti. Moški se opogumljajo, raziskujejo pokrajine v sebi, ki so bile tisočletja nedotaknjene zaradi represije patriarhata. To je pogosto strašljivo delo, ki ti včasih daje občutek samo-izničenja in zato so moški, ki se podajo na to pot zelo pogumni. Vedno več je moških, ki preživijo to potovanje J in pridobijo stik z globljim in bolj avtentičnim virom notranje moči ter se posledično bolje vživijo v drugačnost ženske, jo lažje spoštujejo in ji dajo prostor.

Ali sta po tvoje v sodobni družbi moški in ženska lahko popolnoma enakopravna?

Seveda. Toda opozorila bi na globlji pomen enakopravnosti. V sodobnem času ta beseda ne more imeti le pravno-političnega pomena. Nujno se moramo zavesti njenega psihološkega pomena, kajti le od naše psihološke osveščenosti je odvisno, ali se bo človeštvo razvilo in prebrodilo trenutno krizo z več samozavedanja ali pa bo potonilo v tragediji lastnega nezavedanja. Enakopravnost v globljem pomenu pomeni, da imata tako moški kot ženska duševni prostor, da se izražata v skladu s specifikami svojega telesa (fiziologije) in svoje psihe, da lahko živita v sebi lastnem ritmu, v skladu s svojim doživljanjem. Resnična enakopravnost pravzaprav pomeni resnično duševno osvobojenost človeštva, pravno-politični aspekti so le naravna posledica, ki naj bi sledila tej notranji evoluciji.

Ženske ozaveščaš in jim predstavljaš prostor v katerem se lahko povežejo same s seboj, se duhovno okrepijo. Kakšno pa je tvoje sporočilo moškim?

Moje sporočilo moškim je, da jih ženske spoštujemo, da spoštujemo njihove specifične bitke in procese, v katerih so se znašli zaradi zgodovinskih okoliščin in da se bomo potrudile te procese razumeti in s sočutjem ustvariti prostor zanje. Moške prosimo za razumevajoče postopanje, kajti ženske se po večtisočletnem spanju prebujamo v zavedanje sebe, še tipamo in iščemo, včasih še same ne znamo ubesediti, kaj se nam dogaja. Kot pravijo stari Indijci, ženska je Shakti – divji, energični, ustvarjalni, dinamični, nepredvidljiv aspekt Božjega, moški pa je Shiva, steber notranje zavesti, ki ne izgubi fokusa na bistveno. Prav tako se moškim zahvaljujemo, da so, da se iščejo, da se ustvarjajo in da nam podarjajo čudovito izkušnjo komplementarnosti!

Meniš, da sta moška in ženska energija ločeni ali pa so za njun ločen obstoj krivi drugi dejavniki? Bi rekli, da slaba ženska energija vpliva tudi na moškega?

Moška in ženska energija sta globoko prepleteni, sta komplementarni. Ne moreta obstajati druga brez druga. Sta v globoko ljubezenskem odnosu. Med moškim in žensko naj bi vladalo zaupanje, medsebojno zaznavanje v človečnosti, pa tudi tisti skrivnostni naboj, ki neguje komplementarnost. Moški in ženska sta bila kruto ločena od srečnega sobivanja zaradi represije zdaj moške zdaj ženske energija, zaradi izkrivljanja moške in ženske energije in širjenja neresnic o njuni resnični naravi.

Potlačena ali izkrivljena ženska energija seveda vpliva na moško energijo in obratno. Izkrivljena moška energija patriarhata je žensko energijo čisto izčrpala. To se dogaja tudi na individualnih ravneh. Vendar je potrebno opozoriti, da se zdravljenje v odnosih zgodi, ko se najprej spravimo z notranjim nasprotnim principom – ko ženske najdemo notranjega moškega/animusa kot zaveznika in ko moški odkrijejo svojo notranjo žensko/animo kot zaveznico. Vsak posameznik mora za to prevzeti odgovornost. V odnosu ni ženska odgovorna za žensko energijo za moškega in moški ni odgovoren za moško energijo za žensko. Vsak v sebi ju morata najti, ploden odnos sledi notranji transformaciji.

Kako lahko moški olajša proces skozi katerega gre ženska med menstrualnim ciklom?

Moški lahko veliko pripomore k opolnomočenju ženske tako, da sprejme žensko kot spreminjajočo se, kot fluidno in dinamično, vedno drugačno ter se uči v tem videti dragocenost, priložnost za poglobitev, kontemplacijo, za rast. Moški lahko veliko pripomore s spoštljivim odnosom, poskusom razumevanja in ustvarjanja prostora za žensko, da se lahko izrazi v svoji resnici in da se ji ni treba prilagajati, da bi bila manjši izziv zanj. Seveda velja tudi obratno.

Kaj je doula in kaj je njen namen?

Doula (izgovorjava dula) pomeni v grščini žensko, ki služi. Doula je obporodna spremljevalka. Par/družino/žensko spremlja v času nosečnosti, poroda in zgodnjega poporodnega obdobja. Je kot obliž na rane sodobnega porodnega sistema, ki iz prehoda v starševstvo prepogosto odvzame človeškost, svetost, dostojanstvo. Paru/ženski nudi občutek varnosti in zanesljivosti v sistemu, ki jima večinoma ne nudi verodostojnih informacij in večinoma ne podpira fiziološkega procesa nosečnosti in poroda in njunega resničnega dostojanstva. Nudi čustveno oporo, pomoč pri informiranju in opolnomočenem odločanju. Je podporni element, ki ga sodobne družine močno potrebujejo.

Kje si se izšolala za doulo in kako to šolanje poteka?

Za doulo sem se izobraževala v angleškem združenju Nurturing Birth. Osnovno izobraževanje za doulo je različno dolgo, ponavadi nekaj intenzivnih dni. Izobraževanje pa se seveda nadaljuje, z obiskovanjem različnih konferenc in seminarjev na temo poroda, nosečnosti, poporodnega obdobja, s prebiranjem literature, z izobraževanjem in usposabljanjem na podpornih področjih – psiholoških in terapevtskih; letos sem začela izobraževanje na področju pre- in perinatalne psihologije in terapije.

Ali spolnost in s tem porod ženski ponuja nekaj več, kot je priložnost za transformacijo? Kje v tej zgodbi stoji moški?

Spolnost je bolj domena ženske kot moškega, saj je ženska yoni (vagina) bolj kompleksno povezana z možgani, spolnost ženska dojema globlje prepleteno z duševnostjo in duhovnostjo. Žensko telo se v spolnosti izraža drugače kot moško – je bolj skrivnostno in manj neposredno – spolno ga prebudijo večinoma stvari, ne direktno povezane z vzburjenjem. Zato je ženska na področju spolnosti nekakšen kompas za oba. Moški s tem seveda veliko pridobi – globljo izkušnjo, razširjeno spoznavanje sebe in tudi drugih aspektov spolnosti, ne le telesnega.

Naloga vsake sodobne ženske je, da se trdno odloči poslušati svoje telo, svojo dušo, svoje potrebe in svoj ritem ter si notranje obljubi, da ne bo več dovolila, da se v spolnosti ali pa pri porajanju prekorači njene meje, da se jo na subtilne načine zlorabi. Ko ženska zares zapluje z valom svojega lastnega ritma v spolnosti in med porajanjem, se zgodi nekaj skrivnostnega in izjemno močnega, ženska postane Svečenica, portal k Boginji. Njena spolnost (spolnost v najširšem pomenu besede) postane obnova življenjsko nujne vezi z Božjim virom in le še obstransko reproduktivna funkcija.

© Ana Drevenšek in Nikolina Brkić

Uporaba besedila, delov besedila, povzetka besedila, koncepta besedila, izrazov in besednih zvez v besedilu brez navedbe avtorice in brez avtoričinega dovoljenja, je kršitev avtorskih pravic in je kaznovano. —-> Pravno obvestilo

Kako ti doživljaš teme iz intervjuja? Napiši v komentar!

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.

Menstrualni cikel: proces ☽🌕☾ spiralnega ☽🌕☾ samospoznavanja

Na obredu doživljamo svojo osebno preobrazbo, ki je samo naša, hkrati pa s svojo prisotnostjo in energetskim doprinosom so-gradimo krog in podpiramo obred in soustvarjamo izkušnjo za vse. Obred je hkrati individualni in skupinsko dejanje.

Na obredu (in delavnici) doživljamo svojo osebno preobrazbo, ki je samo naša, hkrati pa s svojo prisotnostjo in energetskim doprinosom so-gradimo krog in podpiramo obred in soustvarjamo izkušnjo za vse. Obred je hkrati individualno in skupinsko dejanje.

Ta konec tedna bosta v Rdečem Šotoru dve delavnici: v petek krog materničnega petja z arhetipom Matriarhinjo, v soboto pa delavnica Menstrualni misteriji: Menstrualni cikel kot proces spiralnega samospoznavanja

Dogodki, ki se trenutno dogajajo v Rdečem Šotoru (poleg omenjeni še delavnici arhetipov svetle in temne ženskosti in branje ženskega Tarota (individualno), ki se začne julija), so zbrani okrog pomembnega datuma v letu: okrog poletnega solsticija. Poletni solsticij ali sončev obrat označuje najdaljši dan v letu, dan, ko je prisotno največ svetlobe, polna Luna leta. Od tega dne naprej se začne dan krajšati, vse prisotnejša pa postaja tema. Vse bolj prisotne postajajo torej arhetipske energije in procesi, ki so v domeni temne ženskosti. Le-ta pa je v naši družbi še vedno tabuizirana, nerazumljena, stigmatizirana, kar je eden poglavitnih razlogov za frustracije sodobnih žensk. Dan po solsticiju (ob solsticiju sem vodila Blessingway za še eno čudovito mamo 😉 ) sem na naši FB strani napisala to: 

obred za solsticijsko slovansko Boginjo Kupalo - obred očiščevalne, prerojenjske energije temne ženskosti

obred za solsticijsko slovansko Boginjo Kupalo – obred očiščevalne, prerojenjske energije temne ženskosti

Drage Ženske, včeraj je nastopil poletni solsticij in s tem praznik Litha. Poletni solsticij je sončev obrat – dan se od tega dne začne krajšati, tema postaja z vsakim dnem prisotnejša. To ni nič slabega, kot smo naučene misliti. To pomeni, da so vse bolj prisotni procesi temne ženskosti – zaključevanje, dovrševanje, izpolnitev, refleksija, počitek, transformacija. Tema se je začela najavljati. V našem svetu, v katerem je ritem časa zmeden in obrnjen narobe, težko začutimo ta premik. Poletje doživljamo kot čas evforije in hkrati počitka, pred naporno jesenjo in delovno zimo. Povsem v neskladju s ciklom Boginje. Začutimo ob tokratni Lithi, prazniku slovanske Kupale, Boginje, ki očiščuje, ta ritem Narave, cikel Boginje, poskusimo se odtegniti od norenja okolice okrog nas in ugledati pravi ritem. Zavežimo se ob tokratni Lithi, da bomo od danes naprej, vsaj znotraj sebe, živele bolj v skladu z ritmom stvarstva.
Litha je tudi praznik zrelosti – umirja se pomladanska zagnanost in začenjamo se zavedati odgovornosti, ki jo vsebuje naša plodnost. Odgovornost do ustvarjanja novega življenja – otrok, pa tudi odgovornost, da rodimo darove, ki jih nosimo v sebi. Zavemo se, da smo odgovorne za to, da s svojimi darovi služimo svetu, da jih ne zadržujemo v sebi, zase. Jaz sem Litho preživela na Blessingway-u, ki sem ga pripravila za nosečo Žensko in dan pred tem s čudovitmi ženskami, odločenimi, da se povežejo z avtentično ženskostjo, na delavnici arhetipov svetle ženskosti. Hvala stvarstvo, da se moji darovi utelešajo, da lahko nekdo užije njihove sadove!
Zato je Litha tudi praznik zrelega odnosa med moškim in ženskim. Odnos, v katerem se dva zavedata svoje plodnosti in se zavedata odgovornosti do ustvarjalnega impulza, ki se porodi iz Ljubezni. Odgovornost, da svojo telesno in duhovno plodnost utelesita, ji data obliko, jo podarita sebi in svetu.
Drage Ženske, čuten, srčen čas Lithe vam želim in izpolnjujoče obdobje, čimbolj v skladu z naravnim ritmom, po njej!

women's wheel of lifeČas poletnega solsticija je odličen čas za ženske, ki želijo zapustiti neudobno iluzorno podobo ženskosti, ki si upajo pogledati v notranjost in odkriti temno ženskost (Temno kot transformativno, ne zlo. Bom ponavljala v nedogled, da se nam usidra v podzavest 🙂 ) in njene zdravilne energije. Za ženske, ki so dovolj ukoreninjene v svoji Matriarhinji (arhetipu prizemljenosti in mojstrstva nad materialnim – spoznavamo ga jutri na krogu materničnega petja!), da si upajo podati na notranje potovanje in se povsem predati svoji cikličnosti – ki nas vodi od aktivnosti, prisotnosti v svetu in držanja vajeti do popolne predanosti transformativnemu izvoru, maternici, prenavljanju in rednemu umiranju svoji identiteti in dopuščanju, da se iz teme, nezavednega, rodi nova. 

Na delavnici Menstrualni misteriji to soboto se bomo posvečale prav temu – transformativnim, zdravilnim energijam menstrualnega cikla. Energijam, ki nam omogočajo radikalno prenovo. To so tako osvobajajoče energije, tako kreativne. In ko jih potlačujemo, postanejo destruktivne, manifestirajo se kot frustracije, razdraženost, PMS, pretirana identifikacija z moško energijo, itd. Resnična moč menstrualnega cikla ni njegov predvidljiv vzorec, s katerim lahko nadzorujemo svoje življenje in tako obdržimo kontrolo, zmagamo nad spreminjajočim se ciklom. Njegova resnična moč je v Smrti, ki jo prinaša vsak mesec, v priložnosti za popolno obnovo, za radikalen preporod. Ženska zavest je spiralna, transformativna zavest. Temu se posvečamo na delavnici. 

Za navdih prilagam besedilo Nike Prusnik, čudovito, čutno, pristno besedilo o čustvih, nezavednih prepričanjih in odnosu do menstrualne krvavitve. Za mnoge je pristen stik s svojo krvjo lahko prvi uvid v energije temne ženskosti in transformativne potenciale krvavitve. Naj bo klic k sebi, klic k avtentični ženskosti

slika menstrualna kri“TO SEM ŽELELA ŽE NEKAJ ČASA DELIT Z VAMI DRAGI SOZEMLJANI :
Žalosti me ko vidim koliko žensk in moških MENSTRUACIJO ševedno obravnava kot nekaj nezaželenga, kot oviro, ki jo je treba čimprej premagati, kot breme, gnus, nekaj nekoristnega in motečega … Nekaj kar ovira seks. Jezi me, kako smo ženske kolektivno postale odrezane od Matere Narave, od Lune (s katero smo neposredno povezane) in lastnega cikla. Menstruacija je kreatorka, zdravilka, je sveta kri, ki nam ponuja uvide v našo psiho in notranjost, razumevanje naše ženske energije in razumevanje našega delovanja. To je blagoslov, mesečno darilo in čas je da se začnemo tako do nje tudi obnašati. Naša naloga drage ženske je, da povemo svojim moškim in otrokom, da je med menstruacijo, čas za naš počitek, čas da se uzremo vase in se povežemo s svojo notranjostjo, čas da se osvobodimo nekoristnih delov psihe in ega, ki ovira našo dušno in srčno delovanje, da se imamo rade in da se pocrkljamo( in tudi da nas pocrkljajo drugi). Čas je da začnemo ljubiti naša telesa točno takšna kot so, ne pa takšna kot jih narekujejo in nas z njimi bombardirajo mediji, da mladim deklicam govorimo o menstruaciji kot o darilu, o moči, o ženskosti, ne pa da jo je treba z raznimi tabletami in tamponi zatret in čimprej odstranit.
the red projectDa povemo svetu, da je naša hormonska sestava, delovanje naše psihe v vsakem delu cikla drugačno, da ne moremo enako delovati med ovulacijo in menstruacijo, da imamo vsak del meseca drugačen obraz in neglede na to kakšen je, ga moramo sprejeti, mi in ljudi s katerimi smo v odnosu. Čas je da opolnomočimo svoje lastnosti, ki nam jih prinesejo različne stopnje cikla, da se zavemo svoje biologije, delovanja in da počastimo svojo sveto kri. Jaz ljubim in obožujem svojo menstruacijo, zame to ni več breme in ‘’tisti boleči in bedni del meseca’’ (čeprav imam ševedno krče), ker vem in sem ozavestila čemu je namenjen. Kupila sem si udobne vložke, tiste DEBELE, DOLGE, PUHASTE, tako da imam vsakič ko krvavim občutek, da sedim na oblaku. Meditiram, masiram si trebušček, vzamem si čas med menstruacijo, čas da sem sama v tišini in razmišljam, procesiram in bivam. In ne NI ME VEČ SRAM reči, da imam MENSTRUACIJO. PONOSNO in OPOLNOMOČENO NAGLAS povem, ko sem v temu delu cikla, da pač ne morem delovati za druge ljudi in jim bit popolnoma na voljo, ker sem takrat zelo ranljiva in čustvena, introvertina in občutljiva. Da je to MOJ čas, da se pocrkljam, ustvarjam, počivam,da se uzrem vase in posadim semena za nov del cikla. Ta naša SVETA KRI, je včasih veljala za najbolj sveto življensko tekočino. Ta naša kri hrani zemljo! Ta naša kri je naša zaveznica in prijateljica, če ji to dopustimo in če ji damo priložnost. In ko bo ta naša kri kolektivno postala SVETA, ko se bomo ženske zopet povezale z naravo, našim in luninim ciklom, bo marsikaj drugače, boljše in lažje. Zato naj vas ne bo sram, naj bo to veselje,ponos, in zavedanje, da nas ta kri ne oropa življenja, ampak, da ga DAJE.” © Nika Prusnik 

Se vidimo v Rdečem Šotoru! ❤

© Ana Drevenšek

Uporaba besedila, delov besedila, povzetka besedila, koncepta besedila, izrazov in besednih zvez v besedilu brez navedbe avtorice in brez avtoričinega dovoljenja, je kršitev avtorskih pravic in je kaznovano. —-> Pravno obvestilo

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.

Duhovni instinkt in ženska duhovnost

Polna Luna v Strelcu

Danes ob 18.21 nastopi polna Luna v Strelcu. Strelec je znamenje širine. Širine v vseh oblikah. Telo naredi podobno Veneri, obilno v svoji plodnosti, gostoljublju, radosti, sočnosti. Duha naredi visokoletečega, globoko dojemljivega, sprejemljivega. Zato pravijo tudi, da je Strelec znamenje religije, filozofije. Le-te naj bi bile izraz veličine duha, skupek izkušenj in spoznanj duha. Vendar religije in filozofije pogosto postanejo dogmatične, okostenele, same sebi namen, najhuje pa – postanejo orodje neke gospodarsko-politične ideologije, gibanja…

Toda Strelec je znamenje esence religije in filozofije – tiste žive esence, ki omogoča duhu, da živi, zaznava, doživlja, ozavešča, spoznava, razume, se širi. Polna Luna želi lastnosti Strelca obelodaniti. Pokazati čisto vsak skrit kotiček njegove energije, popolnoma razkriti njegovo sporočilo. Njen namen je, da ozavestimo pomen Strelca, da osvetlimo dele v duši, ki mu pripadajo.

Duhovni instinkt izhaja iz notranjosti, je univerzalni, večen del naše psihe. Bojimo se mu prisluhniti, saj smo bile pogojene v strah pred notranjim glasom in obračanje na zunanjo avtoriteto.  slika: Ignacio Serrano

Duhovni instinkt izhaja iz notranjosti, je univerzalni, večen del naše psihe. Bojimo se mu prisluhniti, saj smo bile pogojene v strah pred notranjim glasom in obračanje na zunanjo avtoriteto.
slika: Ignacio Serrano

Duhovni instinkt

Zato želim današnji članek posvetiti osvoboditvi (kar počne polna Luna) resnične esence religiozne/duhovne izkušnje v nas ženskah (kar nam omogoča Strelec). Dandanes smo ženske (in tudi moški!) precej “zamašeni” (zademfani, bi rekla draga Sestra Eva Luna) v tistem centru, ki se mu reče “duhovni instinkt”. Tisočletja so se namreč neke sile (saj vse vemo, katere) trudile, da bi se ta center zademfal. Tisočletja smo bile učene (in učeni), da je duhovnost izvira iz zunanjosti, od neke avtoritete, ki potrdi, kateri občutki, izkušnje so pravilni in kateri ne; ki predpiše nauke, v katere je potrebno verovati (!), ki celo sankcionira, kaznuje vse, ki si drznejo tej avtoriteti zoperstaviti (na žalost vemo, da so bili pregoni heretikov – na primer Katarov, sledilcev Starih Poti (“poganov”), itd – orodja za centraliziranje oblasti, za izločanje gibanj, ki bi odjemala sledilce instituciji, ki si je priborila najmočnejši položaj. Torej na prvem mestu NI bilo resnično preganjanje določenega nauka. Tako so stvar dojeli verjetno le preprosti ljudje in zagnani in naivni člani institucije, katerih zavest ni prodrla do spoznanja resničnih interesov svoje institucije). 

Zaradi te “zamašenosti” se močno bojimo prisluhniti svojemu duhovnemu instinktu in slediti temu, kar nam pravi. V naših kosteh še živi spomin na preganjanje, ko smo poslušali svoj duhovni instinkt. Pogosto je naša pogojenost tako močna, da se morda znebimo vpliva avtoritarnega monopola ene institucije, pa le začnemo slediti nekemu drugemu nauku. Toda v resnici se ni zgodilo nič – naš duhovni instinkt še vedno ni prebujen – le svojo pogojeno sledljivost (nenaravno sledljivost!) smo preusmerili k drugi avtoriteti. 

Današnji članek zato posvečam obuditvi našega duhovnega instinkta in obuditvi naše naravne neustrašnosti. Ženske, čas je! 

Pred nekaj dnevi sem brala zelo zanimiv članek Cynthie Garrity-Bond (feministične teologinje in socialne eticistke) o fenomenu na Irskem; o sprejetju zakona za istospolne poroke v državi, kjer se več kot 80% prebivalstva istoveti za katolike. 

Cynthia je omenila zanimiv koncept, ki je prebudil mojo pozornost. Sensus fidei. To je koncept v krščanski teologiji, ki pomeni nekako “razum verujočih”, “smisel verujočih”. Mednarodna teološka komisija ga definira kot: “Sensus fidei je neke vrste duhovni instinkt, ki omogoča verujočemu, da spontano presoja, ali je določen nauk ali praksa v skladu z Evangelijem in apostolsko vero. Globoko je prepletena z vrlino vere samo; teče od in je v lasti vere. Primerja se z instinktom, saj v osnovi ni posledica razumskega preudarjanja, temveč je spontano in naravno védenje, neke vrste zaznava (aisthesis).”

Cynthia pravi, da se je na Irskem tak izid lahko zgodil le zato, ker so tamkajšnji kristjani vklopili svoj sensus fidei. Seveda lahko sensus fidei interpretiramo na mnoge načine. Predpostavljam lahko, da ga Cerkev ne razlaga tako kot Cynthia. Poudarja namreč, da je sensus fidei instinkt, ki pomaga verujočemu presoditi, ali je nek nauk/praksa v skladu z Evangelijem in apostolsko vero – ki pa ju seveda določa Cerkev. Tako je sensus fidei bolj nek kriterij dobro ponotranjenega cerkvenega nauka, ne pa nekaj živega, človečnega, nevezanega na Cerkev.

Toda tako kot Cynthia tudi jaz v sensus fidei vidim resnični duhovni instinkt, ki je univerzalen in ga poseduje vsak človek. Instinkt, ki ima moč, da osvobodi vsakega posameznika iz jarma prestrašene pogojenosti, ki ima moč, da oživi! duha, očisti vid, sluh in omogoči čisto zaznavo duhovnega.

Hči očetov se mora povezati s svojo krvjo. Tako krvjo kot simbolom telesnosti, kot krvjo, ki je simbol celovite, avtentične ženskosti, božanske ženskosti. slika: Liza Paizis

Hči očetov se mora povezati s svojo krvjo. Tako krvjo kot simbolom telesnosti, kot krvjo, ki je simbol celovite, avtentične ženskosti, božanske ženskosti. slika: Liza Paizis

Hčerkam očetov

Ta članek je še posebej posvečen ženskam, ki se identificirajo s krščansko (ali drugo) vero, toda v sebi čutijo ščemenje duhovnega instinkta, ki jim govori, da je v njihovi veri premalo prostora za žensko, Žensko in Boginjo. Zavedam se, da je ta proces začetka poslušanja svojega duhovnega instinkta znotraj ustanove, kot je Cerkev, težak, lahko boleč, lahko se zdi skoraj nemogoč. Morda se zdi na začetku celo bogoskrunski! John P. Dourley, katoliški duhovnik in jungovski psihoanalitik je o težavnosti in bolečini tega procesa povedal: “Če in ko je fanaticizem presežen, rezultati niso vedno zgolj blagodejni. Izgubi kakršnekoli tolažbe, ki jo je do zdaj ponujala tako imenovana vera, lahko sledijo vzorci depresije in praznine, čeprav je paradoksno depresija pogosto spremljana z besom nad žrtvovanji dvomljivemu Bogu te vere in njegovim ostrim moralnim zahtevam, ki so zdaj občutene kot sovražne polnemu izrazu človeškega življenja in duha. Ko nekdo zaupa neki religiji in nato začne postajati bolj zavestno bitje, ko trdo dela, da bi častil simbole in obljube te religije, in v tem procesu postane zavesten temačnosti te religije, kar se prevede v občutek izdanosti, je jeza naravni odziv. Vendar jeza zahteva dejanje razrešitve.

Seveda je posvečen tudi drugim hčerkam očetov. Kajti, nikakor ne želim sporočiti, da le ženske, identificirane z abrahamskimi ali drugimi podobnimi religijami, potrebujejo uvide o duhovnem instinktu. Potrebujemo jih hčerke očetov vseh vrst. Vse ženske v sodobni družbi smo hčerke očetov. Kajti moško-osrediščena miselnost in filozofija sta prepojila vse aspekte našega življenja – znanost, družbene vrednote, vrednote medosebnih odnosov, dojemanje vzgoje, itd. Tako smo bile vse subtilno vzgojene v moško-osrediščen model. Tudi če je naša družina že generacije nazaj zapustila patriarhalno religijo ali zavrnila njene do žensk, življenja, narave sovražne poglede, so na psihološkem nivoju še zmeraj ostanki patriarhalnega mišljenja. Ženske smo tako na primer vzgajane v prepričanje, da je intelektualizem superiorna dušna sposobnost, da naša cikličnost in druga stanja zavesti niso pomembna, ali pa so celo infantilna in nekoristna. Tudi takšne hčerke očetov potrebujemo meditacijo o duhovnem instinktu

Zadnjič sem razmišljala, kaj bi se moralo zgoditi, da bi Marijo Magdaleno nehali dojemati kot spokorjeno prostitutko – predvsem v krščanskih krogih. In prišla je misel, da je morda arhetip spokorjene grešnice nekako povezan s transformacijo intelektualističnih hčerk očetov. Morda je “spokoritev” Marije Magdalene tisto, kar čaka z moško energijo identificirane hčerke očetov; spokoriti se moramo pred svojo ženskostjo, pred Boginjo; ker smo jo zavračale, zasmehovale. Marija Magdalena naj bi namreč bila grešna zaradi spolne energije – največje moči ženskosti. Ko je spolna energija uporabljana za destruktivne namene, se mora “spokoriti”. Prav tako kot je pri hčerkah očetov intelekt uporabljan za destruktivne namene. Morda bo, ko se bodo ženske vrnile k svojim koreninam, čas dozorel, da v Magdaleni vidimo to, kar resnično je – duhovna učiteljica, apostolka apostolom, enakovredna Jezusu. Ko se bomo ženske vrnile k svojim koreninam, bomo stopile v svoje mojstrstvo, ki ga uteleša Magdalena. 

Slika: Emily Balivet

Skupina žensk (coven) skupaj praznuje svojo duhovnost! Slika: Emily Balivet

(Ženska) duhovnost

Duhovnost naj bi bila živa izkušnja, ne pa ideologija. Jungova glavna kritika krščanstva (in drugih “razodetij”) je, da se dojema kot ultimativno, dokončno razodetje, ki je končna resnica in ga ni moč preseči. Takšno dojemanje, pravi Jung, historično (Bog je v določeni točki ustvaril svet in to je to; v določeni točki se je utelesil in to je to; itd) ter transcendentno (Bog je zunaj stvarstva), blokira ☽🌕☾ spiraljenje ☽🌕☾ duhovnega procesa in zamaši duhovni instinkt. Še posebej za ženske je to zelo pomemben uvid.

Ženske namreč v svojem telesu in svoji psihi nosimo kodo cikliranja, spiraljenja, umiranja in prerajanja. Ko je religija zapovedala dokončnost, je sterilizirala našo vitalno psihično lastnost – cikliranje. Ko je religija zapovedala transcendentnost, je povzročila trpljenje ženskam, ki ne morejo tako preprosto kot moški ločiti telesa od duha, saj ne morejo ignorirati (duhovnih) sporočil, ki jih njihovo telo kriči! med biološko-duhovnimi prehodi menstruacije, poroda in menopavze. 

Opazila sem tudi, da Cerkev razširja mnenje, da tisti, ki niso kristjani, nimajo odnosa z Božanskim (ne verujejo v Boga). Humorni sodobno-poganski napis na to hudomušno odgovarja: “Verjamem v Boga, samo ne verjamem, da je starš samohranilec.” Ta ideja, da imajo odnos z Božanskim le kristjani, je podobna ultimativni naravi naukov abrahamskih religij. V obeh primerih gre za nekakšen monopol. Ženske torej, ki so skozi zgodovino skozi svoj duhovni instinkt doživljaje ženski obraz božanskega (o čerem govori tudi roman Rdeči šotor), so bile označene za krivoverke, grešnice. Duhovne/religiozne izkušnje ne moreš imeti, če nisi pod okriljem Cerkve! Takšno prepričanje je zares destruktivno. Jung je spodbujal kristjane, da presežejo ultimativnost svojih naukov ter sprejmemo druge duhovne poti kot enakovredne ter se od njih bogatijo. Šele tako se bo človeška duhovnost zares razcvetela v vsem svojem bogastvu. 

Bog Boginja Yin YangBožansko – Oče ali Mati ali oboje? 

Ena od stvari, na katere opozarja duhovni instinkt, je, da je Bog v abrahamskih religijah personalističen (je oseba) in je moškega spola (o njem se vedno govori v moškem spolu). Zakaj? Zakaj je Bog moškega spola? Ali to govori o večvrednosti moškega? Jada Pinkett Smith (žena igralca Willa Smitha) je od 12-letne deklice dobila vprašanje: “Gospa Jada, ali mislite, da bodo deklice sploh kdaj tako pomembne kot fantje, glede na to, da je Bog moški?” Kako bi odgovorili takšni deklici zdravorazumsko (ne s koncepti “svete nerazumljivosti”, ki jo je Jung zaznal v prevladujoči konzervativni dogmatični krščanski teologiji), iz tistega mesta v duši, ki je sensus fidei (duhovni instikt)? 

Osho je o tem, katerega spola je Bog, povedal tole: “Ko oseba globoko meditira in se razsvetli, postane mati. Buda je bolj podoben materi kot očetu. Krščanska asociacija na besedo oče ni najbolj relevantna, niti lepa. Klicati oče Božansko zveni malo mačistično. Če obstaja Bog, je lahko le mati, ne oče. Oče je nekaj zelo institucionalnega. V naravi oče kot tak ne obstaja. Če vprašaš kakšnega lingvista, ti bo povedal, da je beseda stric starejša kot beseda oče. Strici so obstajali prej, saj nihče ni vedel, kdo je oče. Institucija očeta se je v človekovem življenju pojavila, ko se je vzpostavila zasebna lastnina. Je zelo krhka in lahko vsak čas izgine. Družba se spreminja in ta institucija lahko izgine kot so izginile že mnoge druge. Vendar bo mati ostala, ker je naravna.”

Materinski zdravi razum 

Mnoge duhovne feministke našega časa se strinjajo z njim. Rebecca Boon ugotavlja, kako je večina feministk zgrešilo, ko je tako strastno zavračalo materinstvo in prišlo celo do takih absurdnih zaključkov, da je ženski njena lastna biologija sovražna in jo je treba preseči. Materinstvo je ena največjih moči ženske, pravi Rebecca! Človeštvo v resnici ni razdeljeno na moške in ženske, temveč na matere in sinove. Kajti vsaka ženska je (vsaj potencialno) mati in vsak moški je sin matere, drugače ne more biti, pravi Rebecca Boon. Tudi Sara Ruddick, avtorica knjige Maternal Thinking (Materinsko razmišljanje) ugotavlja, kako globinski psihološki vpliv ima materinstvo na žensko oziroma na vsakogar, ki opravlja materinsko delo. Pravi, da skozi materinstvo razvijemo zmožnost realnega, praktičnega razmišljanja, odgovornost, zmožnost svoje mišljenje povezati s čutenjem (ne več misliti ločeno od čustev, občutkov, zaznav = intelektualizirati). Zato, pravi Sara, je materinsko razmišljanje izredno dragoceno in mora postati bolj vključeno v sodobno družbo – vključiti se mora v politično odločanje, itd, saj je materinsko razmišljanje lahko zares dojame pojme, kot so odgovornost, skupno dobro, itd.

Ženska je počelo stvarstva, ženska rojeva. Ženski um je skozi materinsko delo preobražen, postane izjemno močna sila ljubezni in zdravega razuma. Materinsko mišljenje je temelj družbe in lahko je njen rešitelj.

Ženska je počelo stvarstva, ženska rojeva. Ženski um je skozi materinsko delo preobražen, postane izjemno močna sila ljubezni in zdravega razuma. Materinsko mišljenje je temelj družbe in lahko je njen rešitelj.

Barbara Walker pove o ženskem zdravem razumu (v angleščini “common sense”, kar izhaja iz latinske besede “sensus”, ki je del besedne zveze “sensus fidei”) tole: “Spomniti se moramo, da je bila v starodavni matriarhalni miselnosti, ki jo lahko obnovimo skozi mite in legende, Boginja razumljena kot edini izvor urejenega, logičnega razmišljanja. Iz njenih intelektualnih daril ženskam so se rodile discipline, kot so matematika (kar dobesedno pomeni “materinska modrost”), koledarji (izvorno Lunini in menstrualni koledarji), sistemi meritev, glasbene in pesnitvene oblike, arhitekturne tehnike in mnoge druge vede za delo z umetnostjo in naravo. Starodavna grška beseda diakosmos, ki pomeni sistem reda, ki ga je v prvotni kaos vnesla Boginja (Dia), dokazuje prepričanje starodavnih ljudi, da je bila racionalnost utelešena v prvi učiteljici vsakega otroka – mami. Mit iz Indije nakazuje, da so zgodnji ljudje verjeli, da ženska sposobnost rojevanja izhaja iz superiorne ženske veščine razvijanjamerilnih sistemov.
Celo judovsko-krščanska diabolizacija Matere Eve je zadržala zaznavo Svetovne Matere kot izvora razsvetljenja za vse človeštvo, čeprav je Eva morala zavrniti ukaz patriarhalnega Boga, da bi pridobila znanje, ki ga je Bog želel skriti pred človeškimi bitji.
Kasneje so patriarhalne družbe želele pomanjšati ženski intelekt tako, da so ga imenovali instinktivni, nezavedni, iracionalen. Čeprav so prepoznavali natančno žensko zaznavanje, so ga moški zavrgli s precej zaničljivim izrazom intuicija, namesto da bi ga poimenovali z njegovim pravim imenom inteligenca. Ne glede na to, kako pogosto so ženske pokazale, da so sposobneracionalnega razmišljanja ali celo sposobnosti prodiranja skozi bolj iracionalne moške konstrukte z ostrim robom zdravega razuma, je bilo ženskim umom dopuščeno le čustvovanje, ki naj bi zapolnilo prostor z manj uma. To je bil še en primer prekletstva z medlo pohvalo. Pravzaprav so patriarhalne kulture zgradile svoje praktične dosežke na dosežkih zgodnejših, žensko-osrediščenih skupin in moški filozofi so vnesli v filozofijo več nerazumskosti, kot ne. Na primer, nobena družba ni bila bolj nespametno vraževerna ali bolj naivno lahkoverna od krščanske Evrope v obdobju, imenovanem Doba Vere, ko so bile resnice spoznane samo skozi besedilaočetov in je bila eksperimentalna znanost dojemana kot hudičevo delo.
Ob zori zgodovine je bil zdrav razum izmaličen s konceptom patriarhalnih bogov kot univerzalnih staršev, kljub njihovi nezmožnosti rojevanja. Miti kažejo, da so imele zgodnje civilizacije s tem konceptom težave. Ljudje niso sprejeli takšnih božanstev, dokler ni bilo več stoletij posvečeno propagandi duhovnikov. Celo potem so bili potrebni besedna izkrivljanja in namenskinelogični paradoksi, da bi se vzpostavilo čaščenje bogov, ki so žalilipragmatično dojemanje resničnosti preprostega človeka.” 

Ženske se moramo spomniti tega zdravega razuma (sensus). Ženske se moramo spomniti, da že ves čas, že celotno zgodovino, na temelju svojih zdravorazumskih spoznanj in dejanj nosimo celotno človeštvo. Spomniti se moramo, da so sinovi mater in njihovi intelekti ponoreli zato, ker so mame v določeni točki pozabile, da je njihovo mišljenje temelj družbenosti. Spomniti se moramo, da zrel, prvinski, Zemljo-ljubeč in Žensko-čaščeč moški postane takšen, ker se njegova mati zaveda pomena svojega materinstva.

Marija Magdalena izžareva arhetipsko celovito ženskost. Kdaj bo naša družba zrela, da jo sprejme? slika: Lindsey Hardin Freeman

Marija Magdalena izžareva arhetipsko celovito ženskost. Kdaj bo naša družba zrela, da jo sprejme? slika: Lindsey Hardin Freeman

Yin Yang in feministične kristjanke 

Barbara Walker gre vseeno malce predaleč, da kar naravnost pove, da bi moral svet biti matriarhalno urejen, da bi ženske-matere morale nadzorovati moške (s tem se strinja tudi Rebecca Boon), Božansko bi seveda bilo samo in edino Bognja, Ona in tako na svetu ne bi bilo težav! To bi le bila zamenjava zatiranja žensk z zatiranjem moških. Spola ne obstajata zato, da bi bil eden več vreden od drugega. Podoba moškosti in ženskosti, ki je najbolj v skladu z duhovnim instinktom, je starodavna kitajska podoba yin-a in yang-a, ki se zlivata drug v drugega, sta eno. Drug brez drugega ne moreta, drug drugega porajata. Sta popolnoma enakovredna. 

Tako je tudi Božansko yin in yang, Bog Oče in Boginja Mati. Je Misterij te čudovite združitve, ustvarjalnega sodelovanja dveh principov – moškega in ženskega. Ženski je bil skozi zgodovino izbrisan. Nastala je teologija (“veda o Bogu”), ki nasprotuje duhovnemu instinktu. In zato se tudi znotraj religioznih institucij začenjajo dogajati premiki, ki nakazujejo na to, da se je v ljudeh aktiviral sensus fidei, ki preprosto ne trpi več nekaterih nesmislov. V krščanskem gibanju se na primer razvija teologija telesa, s katero se poskuša Cerkev počasi znebiti čistunske teologije, ki je spolnost označevala za grešno in s tem povzročala tisočletno kolektivno nevrozo, ter se približati instinktivnemu, univerzalnemu védenju, ki je bilo lastno že prvemu človeku: da je spolnost sveta. Vse več žensk znotraj krščanskega gibanja začenja slediti svojemu duhovnemu instinktu in na obrobju svojih Cerkva, včasih zunaj, ker so Cerkve še prerigidne, ali pa znotraj njih, kjer so Cerkve odprte, začenjajo sponzanja svojega sensus fidei vključevati v njihovo teologijo. 

Tukaj je nekaj odličnih člankov za vse, ki ste v podobni situaciji. V članku Transforming the Church from Within or Without? (Spreminjati Cerkev od znotraj ali od zunaj) Xochitl Alvizo razmišlja o tem, ali je ženska, ki se prebuja, sploh še lahko kristjanka. Ali lahko ženska, ki se povezuje s svojo avtentično ženskostjo, sploh še sprejme religijo, katere nauki in prakse so bili skozi zgodovino patriarhalni? Xochitl ugotavlja, da se ni potrebno odločiti, temveč slediti svoji intuiciji. Cerkev se namreč uspešno preraja tako zaradi tistih, ki ostanejo, kot tistih, ki odidejo. S podobnim razmišljanjem se ukvarja v članku Be-ing in the Church (Biti v Cerkvi). Gina Messina-Dysert se v članku Is it a Feminist Act to Stay in a Patriarchal Tradition? (Ali je ostati v patriarhalni instituciji feministično dejanje?) ukvarja prav s tem vprašanjem. 

Seveda je v ZDA veliko lažje v svojo religiozno skupnost vpeljati spremembe, kot pri nas. V ZDA obstaja nešteto oblik krščanstva, ki so veliko bolj fleksibilne, prelivajoče se, odprte za nove ideje. Pri nas je nekoliko težje vpeljati duhovni instinkt. A vseeno je to neizbežno za naše duševno zdravje. 

maternična povezavaArhetip, ki ga potrebujemo: Amazonka – Bojevnica, ki ustvarja varen prostor za rojevanje najnežnejšega

Ta petek se v Rdečem Šotoru združimo v varen, intimen ženski krog, da odpremo svoje maternice in pustimo glasu, da govori njihovo zgodbo. Sklenile bomo krog materničnega petja za opolnomočenje ženskega glasu. Vabljene! Izkušnja je izjemno intenzivna, izkustvena, globoko, zdravilna. Učinke obreda čutimo na fizični ravni – kot utripanje maternice, ščemenje v jajčnikih… Tokrat spoznavamo arhetip Amazonke, ki je eden bolj osovraženih ženskih arhetipov, a eden ključnih za sodobne ženske. Amazonka je Divja Ženska, obuja resnični pomen Deviškosti (ki NI spolna nedotakljivost, temveč duhovna neoporečnost in duševna neodvisnost), je Bojevnica, ki ustvarja in ščiti teritorij, znotraj katerega lahko božanska ženska energija rojeva najnežnejše… Prav Amazonko potrebujemo za aktiviranje duhovnega instinkta, ki zamašen čaka v naši duši. Potrebujemo njeno neustrašnost in varen prostor, ki ga ustvarja, znotraj katerega lahko prisluhnemo svojemu sensusu fidei. Več pa na delavnici!

© Ana Drevenšek

Uporaba besedila, delov besedila, povzetka besedila, koncepta besedila, izrazov in besednih zvez v besedilu brez navedbe avtorice in brez avtoričinega dovoljenja, je kršitev avtorskih pravic in je kaznovano. —-> Pravno obvestilo

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.

Vélika Preobrazba menopavze

V februarski izdaji revije Sensa lahko preberete dva moja članka, posvečena menopavzi. Spodaj prilagam nekaj citatov. Prvi, Krvni misteriji, govori o telesnih preobrazbah menopavze in o tem, kakšno funkcijo imajo te preobrazbe v duhovni metamorfozi menopavze. Drugi članek, Modra Ženska, se ukvarja z arhetipom Modre Ženske, osrednjim arhetipom menopavze in s tem, kako biološko-duhovni proces menopavze omogoča zorenje tega arhetipa.

V soboto in nedeljo bo v Rdečem Šotoru dvodnevna delavnica arhetipov svetle in temne ženskosti. Vsem, ki boste prebrale članka v Sensi in mi poslale vaš odziv, občutja, komentar (lahko na mail ana@rdecisotor.com, v obliki komentarja pod tem člankom ali na FB strani Rdečega Šotora), podarjam 40% popust pri udeležbi na vikend delavnici. Svoja besedila pošljite do petka.

Jutri ob 4.51 nastopi zadnji Lunin krajec v Škorpijonu, znamenju preobrazbe, prvinskih izkušenj in globinskih duhovnih izkustev. Zadnji krajec odpira zadnji teden menstrualno-Lunarnega cikla, ki je menopavzno obdobje v malem. To je teden, ko se lahko najbolj pristno od svojega telesa in psihe učimo o globokih preobrazbah in nabiranju ženske modrosti.

Članek o Preobrazbi menopavze v februarski Sensi.

Članek o Preobrazbi menopavze v februarski Sensi.

Menopavza je širše obdobje in ne pomeni le zadnje menstrualne krvavitve. Potovanje menopavze se deli na predmenopavzno obdobje, ko se menopavza z različnimi simptomi začne najavljati, na menopavzno obdobje, ko so menpavzni simptomi na vrhuncu in se krvavitev naposled konča ter postmenopavzno obdobje, ki nastopi po enem celem letu brez menstrualnih krvavitev. Takrat se menopavza izvrši v celoti. 

. . .

Utišanje ženske ob njenih Krvnih Misterijih se manifestira kot propagiranje kontracepcijske tabletke za ciklirajočo žensko – kontracepcijska tabletka namreč utiša ciklične telesno-psihološke spremembe, skozi katere ženska raste in se spoznava; kot totalna in nepotrebna medikalizacija poroda s sedativi, umetnimi sredstvi za pospeševanje poroda in tehnološko-medicinskimi posegi v proces poroda in žensko telo; kot hormonska »terapija« menopavze.

. . .

Način ali pot Modre Ženske, menopavze ne zdravi, ker ni ničesar pozdraviti (Z izjemo umetno inducirane menopavze na primer po odstranitvi maternice, kjer je hormonska terapija lahko v pomoč. Maternico lahko odstranijo tudi dvajset-in-nekaj letnici!). Menopavza je prehod iz ene dimenzije realnosti v drugo. Je totalno telesno in psihično prestrukturiranje bivanja. Pomeni prehod iz ene oblike celosti v drugo obliko celosti. Prvo obliko celosti definira cikličnost, drugo obliko celosti pa definira stalna potopljenost v globine, stalna meditacija in refleksija, intuitivna izostrenost. Je menstrualni čas, ki se nikoli ne konča, nikoli ne prevesi v nov cikel naraščanja hormonov in nove ovulacije.

IMG_2839[1]

Članek o arhetipu Modre Ženske, osrednjem arhetipu menopavze.

V 40. letih se v ženskem telesu dvigne raven hormona testosterona, hormona moškosti. Istočasno začnejo ženski hormoni – progesteron in estrogen – ki so zadolženi za podpiranje cikličnosti, vse bolj nihati in počasi naznanjati umik s prizorišča. To nikakor ne pomeni, da postane ženska manj ženstvena. Testosteron nima telesnih učinkov, ki bi žensko oropal ženskega izgleda. Testosteron, ki ga je vse več, je bolj pomemben zaradi vedenjskih učinkov, ki jih ima na žensko. Povzroča okrepljen občutek sebe, svojih meja, želja in potreb. Poveča potrebo po neodvisnosti. Zato je tudi raven ločitev v 40. letih večja. Ženske v tej starosti niso več pripravljene sprejemati nepravičnih in neuvidevnih pogojev, ki so jih morda sprejemale prej, ko so še ciklirale in bile pod močnim učinkom vloge skrbi in odgovornosti. To je čas, ki je podoben predmenstrualnemu – naša Resnica nam postane ostro očitna in vsi kompromisi, ki smo jih sklepale na svoj račun, postanejo skeleči in nesprejemljivi. To je čas, ko si želimo samote in ne čutimo več potrebe po odnosih, družbi, ne potrebujemo več potrditve od zunaj. Zaradi te samozadostnosti postanemo v te času trn v peti mnogim.

. . .

Menopavzni čas je čas za prestrukturiranje svoje psihe, čemur sledi prestrukturiranje odnosov in življenja. Tako kot reševanje izzivov, ki jih na plan prinese predmenstrualni čas, zahteva menopavzni čas veliko razčiščevalnih dejanj, pogovorov, podpore in razumevanja. Ključ predmenstrualnega in menopavznega obdobja je, da se soočimo z izzivi, ki jih osvetljujeta. V tem soočenju leži jedro modrosti, jedro procesa modrenja, ki ustvarja Modro Žensko. Arhetip Modre Ženske je torej intimno povezan z menopavzo, pa tudi s predmenstrualnim obdobjem menstrualnega cikla. Ženska modrost izvira iz teh dveh globoko transformativnih izkušenj in se razcveti v tolikšni meri, kolikor se prepustimo silam preobrazbe teh dveh biološko-duhovnih procesov.

. . . 

Za predmenstrualno in menopavzno krizo, ki porajata arhetip Modre Ženske v ženski, so značilne enake lastnosti kot za večino kriznih zdraviteljskih procesov.  Tej krizi vlada Temna Boginja. To so Boginje Kali Morana, Smashan Tara, Lilith in druge.

© Ana Drevenšek

Kakšna ti doživljaš menopavzo? Si sama že prešla to Véliko Preobrazbo? Kakšna je bila tvoja izkušnja? Kako se je odzivalo tvoje telo? Kako tvoja psiha? Kaj si se naučila od menopavze? Kako si zdaj drugačna? Kakšne je izkušnja menopavze žensk v tvoji družini? Se bojiš menopavze? Zakaj? Kako se želiš pripraviti na ta prehod? Napiši v komentar in pomagaj tudi drugim ženskam do modrosti!

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.

KMALU

Intenzivna dvodnevna delavnica arhetipov ženskosti LJUBLJANA, 14. in 15. februar

Delavnica Zavestno spočetje LJUBLJANA, 21. februar

Vikend priprave na porod v Rdečem Šotoru LJUBLJANA 28. februar in 1. marec