Boginja – Mati logike in zdravega razuma

Hindujska Boginja Saraswati je Boginja besed. Izumila je umetnost, znanost, matematiko in sanskrt. Je Boginja znanja, učenja in poučevanja. Je Boginja kreativnih in intelektualnih dosežkov.

Hindujska Boginja Saraswati je Boginja besed. Izumila je umetnost, znanost, matematiko in sanskrt. Je Boginja znanja, učenja in poučevanja. Je Boginja kreativnih in intelektualnih dosežkov.

Danes ob 13:53 je nastopil zadnji Lunin krajec v Devici. Devica je znamenje racionalnosti, redu, intelekta, urejenosti, nadzora. Lastnosti, ki jih ponavadi ne vključujemo v kontekst ženske duhovnosti, saj naj bi nas omejevale, osredotočale v glavi in preprečevale globoko izkušnjo. 

Danes pa bi rada govorila o drugačnem pogledu na razumskost. Devica je eden od poglavitnih treh arhetipov ženskosti: Devica, Mati, Modra Ženska. Klasična Boginja-Devica je Boginja Artemida, Boginja Amazonk, ki uteleša žensko deviškost. Deviškost ne pomeni spolno nedotakljivost, temveč nezavezanost moškemu partnerju. Deviškost je izvorno manifestacija ženske moči in avtonomnosti, ne njene naivnosti in podložnosti patriarhalnim silam, kot so jo definirali kasneje. Deviškost pomeni prodornost ženskega uma, ki ni ujet v nikakršne omejitve, je popolnoma svoboden. Artemida je tudi Boginja lova in zaveznica divjih živali. Zato je deviškost tudi manifestacija ženske divjosti in neukročenosti.

Zato je um Device prodoren in zavesten um, zdravi razum, ki pomaga neukročeni ženski sili, da loči zrno od plev, da se zaščiti pred nevarnostmi v svetu. Je um, ki ji pomaga ozaveščati svoje izkušnje in graditi svojo zakladnico védenja

Preberimo si, kaj misli Barbara Walker o resničnem izvoru logičnega razmišljanja: 

slika: Marcela Paz

Naše prednice prebivajo v naših maternicah. Vsa njihova modrost in védenje sta v naših maternicah. Ko se povežemo z našimi maternicami, se odpremo temu kanalu starodavnega znanja. Tu se sestavlja sestavljanja našega žensko-osrediščenega sebstva, tukaj so razkrinkane zgodovinske in psihološke laži (recimo, da je junaštvo to, da obglaviš temno žensko figuro, kot je na primer Perzej obglavil Meduzo, Boginjo temne ženskosti, ki je za ženske ključnega pomena), tu vzcvetimo kot vrtnice. slika: Marcela Paz

“Napaka, ki jo včasih najdemo v ženskem duhovnem gibanju je prepričanje, da patriarhalne religije pripadajo levi polovici možgan in so zato linearne, logične in imajo pomanjkanje resnične čustvene vsebine. Prvič, razdelitev možgan na dva dela je simplistično in zavajajoče, tako kot Freudova razdelitev psihe na superego, ego in id. Drugič, največji problem ni, da je konvencionalno krščanstvo logično, temveč, da ni.
Spomniti se moramo, da je bila v starodavni matriarhalni miselnosti, ki jo lahko obnovimo skozi mite in legende, Boginja razumljena kot edini izvor urejenega, logičnega razmišljanja. Iz njenih intelektualnih daril ženskam so se rodile discipline, kot so matematika (kar dobesedno pomeni “materinska modrost”), koledarji (izvorno Lunini in menstrualni koledarji), sistemi meritev, glasbene in pesnitvene oblike, arhitekturne tehnike in mnoge druge vede za delo z umetnostjo in naravo. Starodavna grška beseda diakosmos, ki pomeni sistem reda, ki ga je v prvotni kaos vnesla Boginja (Dia), dokazuje prepričanje starodavnih ljudi, da je bila racionalnost utelešena v prvi učiteljici vsakega otroka – mami. Mit iz Indije nakazuje, da so zgodnji ljudje verjeli, da ženska sposobnost rojevanja izhaja iz superiorne ženske veščine razvijanja merilnih sistemov.
Celo judovsko-krščanska diabolizacija Matere Eve je zadržala zaznavo Svetovne Matere kot izvora razsvetljenja za vse človeštvo, čeprav je Eva morala zavrniti ukaz patriarhalnega Boga, da bi pridobila znanje, ki ga je Bog želel skriti pred človeškimi bitji.
Kasneje so patriarhalne družbe želele pomanjšati ženski intelekt tako, da so ga imenovali instinktivni, nezavedni, iracionalen. Čeprav so prepoznavali natančno žensko zaznavanje, so ga moški zavrgli s precej zaničljivim izrazom intuicija, namesto da bi ga poimenovali z njegovim pravim imenom inteligenca. Ne glede na to, kako pogosto so ženske pokazale, da so sposobne racionalnega razmišljanja ali celo sposobnosti prodiranja skozi bolj iracionalne moške konstrukte z ostrim robom zdravega razuma, je bilo ženskim umom dopuščeno le čustvovanje, ki naj bi zapolnilo prostor z manj uma. To je bil še en primer prekletstva z medlo pohvalo. Pravzaprav so patriarhalne kulture zgradile svoje praktične dosežke na dosežkih zgodnejših, žensko-osrediščenih skupin in moški filozofi so vnesli v filozofijo več nerazumskosti, kot ne. Na primer, nobena družba ni bila bolj nespametno vraževerna ali bolj naivno lahkoverna od krščanske Evrope v obdobju, imenovanem Doba Vere, ko so bile resnice spoznane samo skozi besedila očetov in je bila eksperimentalna znanost dojemana kot hudičevo delo.
Ob zori zgodovine je bil zdrav razum izmaličen s konceptom patriarhalnih bogov kot univerzalnih staršev, kljub njihovi nezmožnosti rojevanja. Miti kažejo, da so imele zgodnje civilizacije s tem konceptom težave. Ljudje niso sprejeli takšnih božanstev, dokler ni bilo več stoletij posvečeno propagandi duhovnikov. Celo potem so bili potrebni besedna izkrivljanja in namenski nelogični paradoksi, da bi se vzpostavilo čaščenje bogov, ki so žalili pragmatično dojemanje resničnosti preprostega človeka.” 

V vseh starodavnih mitih je Boginja tkalka, ki je stkala vesolje in še vedno tke niti življenja. Skozi njeno tkanino smo vsi povezani, vsi eno. Ona je stvariteljica vesolja. Je izvor vsega znanja in modrosti. slika: Paula Nicho Cumez

V vseh starodavnih mitih je Boginja tkalka, ki je stkala vesolje in še vedno tke niti življenja. Skozi njeno tkanino smo vsi povezani, vsi eno. Ona je stvariteljica vesolja. Je izvor vsega znanja in modrosti. slika: Paula Nicho Cumez

Barbara je avtorica, ki koplje globoko po ženski zgodovini in je za nas izkopala mnogo darov, za kar smo ji vsekakor hvaležne. Kot pa ste opazile, je tudi avtorica, ki ima nekakšen odpor do intuicije, duhovnosti, itd. Odpor, ki ga me rdečešotorke nimamo. Ampak ji ne zamerimo, ker so njena spoznanja zares dragocena. Pomembno pa se je zavedati, da intuicija obstaja, da ni zgolj inteligenca, kot pravi Barbara. Res pa je tudi, da moramo ponovno vzpostaviti odnos z intelektom in inteligenco, ki smo ju narobe razumeli zaradi patriarhalne socializacije. Na to nas opominja Barbara in za to smo ji hvalažne. 

Intelekt, kot ga poznamo danes, ni izvorni, arhetipski intelekt, ki ga je porodila Boginja, temveč “hipertrofiran” intelekt, torej rakav intelekt, ki je zdaleč prerasel meje, ki mu jih je v diakosmosu določila Boginja. In ker je postal rakav, ni več glasnik zdravega razuma, prav tako Boginjinega otroka, temveč je postal glasnik patriarhalne nevroze. 

Intelekt, ki z uporabo logike in argumentacije žali, ustvarja in opravičuje razlike med ljudmi, opravičuje izkoriščanje narave, živali, šibkejših, ker je tak pač naravni (darvinistični) red, ni Boginjin intelekt. Intelekt, ki ga je ustvarila prvobitna Mati, je prodornost uma, da ureja izkušnje, iz njih črpa nauke in ustvarja znanje. Ustvarjen je, da nam pomaga, da nam je v uteho. 

Intelekt pa se je začel uporabljati za racionalizacijo vojne in nasilja v drugih oblikah. Za opravičevanje onesnaževanja in uničevanja okolja. Za zatiranje revnih, žensk, otrok. Izkrivljanje znanosti (ki naj bi bila otrok intelekta) v neetične namene (npr. vojni strupi, atomska bomba…). 

V vseh mitologijah sveta je bila Boginja tista, ki je ženskam predala veščine zdravilstva, matematike, geometrije, glasbe, arhitekture, koledarjev, merilnih sistemov… Boginja je ženskam predajala znanje, ki ga danes dojemamo kot proizvod intelekta, intelekt pa povezujemo z moškim. 

Patriarhalna družba je ustvarila asociacijo med moškim in kulturo ter med žensko in naravo. Moški in kultura sta superiorna, boljša, ženska in narava pa sta divji, neukročeni in zaradi tega ju je treba nadzorovati in podrediti si ju. Iz tega izhaja darvinistično razmišljanje, ki s konceptom evolucije opravičuje izkoriščanje tistih in tistega (nežive narave in rastlinskega sveta), ki so nižje na “prehranski lestvici”. To darvinistično razmišljanje razlaga intelekt kot odločilni faktor, ki ločuje človeka od drugih oblik (ne)življenja in ki mu dovoljuje, da si druge podredi. Pri tem se je zanimivo spomniti, da je še preden je obstajala sodobna znanost, cerkev učila, da je človek na vrhu stvarstva in da ima pravico podrediti si ostale. Tako je “intelekt” le nadaljeval dediščino patriarhalne religije. Nič kaj “razsvetljen” izvor, kajne?Ne, nič kaj razsvetljen in zavesten izvor za umsko funkcijo, ki naj bi bila glasnik prav tega – zavesti in razsvetljenstva. Izvor “hipertrofiranega” intelekta je v resnici strah pred žensko močjo. Pred neukročeno Devico. Pred temno Kali. Pred neodvisno in mogočno Boginjo.

V nasprotju z drugimi egipčanskimi boginjami je Izis veliko časa preživela med svojimi ljudmi, ženske je učila, kako mleti koruzo in narediti kruh, kako presti nit in stkati blago in kako ukrotiti moške, da se da živeti z njimi. Izis je učila svoje ljudi veščin branja in poljedelstva in častili so jo kot boginjo zdravilstva in modrosti. Kot poosebitev “popolne ženskosti”, so Izis poimenovali “Ena, ki je Vse”, “Izis Panthea (Izis Vseboginja)” in “Gospa z desettisoč Imeni”. Izis je postala najmočnejša od vseh bogov in boginj starodavnega sveta. Bog Sonca, Ra, je imel še več moči, a je bil krut in ravnodušen do ljudi in ljudje so zaradi njega trpeli. Zato ga je Izis prelisičila in mu odvzela njegovo moč – iz njegove sline in zemlje je ustvarila kačo, ki je smrtonosno ugriznila Ra-ja. Nato mu je ponudila, da ga bo pozdravila, vendar ji je moral on zaupati svoje skrivno ime, da bi bilo zdravljenje uspešno. Njegovo skrivno ime je bilo vir vse njegove moči. Izis je tako dobila njegovo moč, ki jo je uporabljala za pomoč ljudem. Postala je najmogočnejša egipčanska boginja. slika: Emily Balivet

Iz strahu se je porodilo nasilje in nasilje je zahtevalo opravičilo. Dobro izmišljeno opravičilo. Najprej je bilo, da so ženske hudičeve sodelavke in speljujejo moške na kriva pota, in potem, da so moški pač biološko bolje narejeni, ženskam je pa narava podarila ta grozna čustva, zaradi katerih so opravilno nesposobne, so pa uporabne matere… 

Za nas ženske, ki iščemo pot do matriarhalne zavesti, do žensko-osrediščenega sebstva, je pomembno, da vzpostavimo zdrav odnos z umom, inteligenco, intelektom, logiko in drugimi otroci Boginje Saraswati. Veliko ženskam se nam zameri svet “intelekta” (vključno z mano), zaradi zgoraj opisanih razlogov. S tem ni nič narobe, saj je svet rakavega intelekta res destruktiven. Ne koristi pa nam, če zavrnemo a priori vse Saraswatine otroke kot popolnoma nepotrebne v svojem življenju. 

Zdrav razum je vélika ženska vrlina. Devica nas tega uči. Danes nas skozi zadnji Lunin krajec, naznanilca začetka obdobja refleksije v Luninem ciklu, skozi energijo Device spominja na prvinski pomen uma in logike

Naš temni, amazonski obraz, naša temna Boginja, nam pomaga, da Saraswatinim otrokom postavimo jasne meje. Da jim povemo, kaj se jih tiče in kaj ne. Koga in kaj je treba spoštovati. Zato ni potrebno, da nas je strah, ali bi ti otroci morda postali razvajeni in zblazneli. Kajti spoznale smo, da nismo le Device in Matere, temveč tudi Uničevalke in ta tretji obraz ima moč razbiti vse rakave tvorbe.

P.S. Izteka se prvi cikel Materinskih krogov, ženskih krogov za Mame vseh vrst. V petek 19.12. se bomo pogovarjale o porodu kot obredu prehoda ter spoznale različne obrede, ki počastijo prehod iz deklištva v materinstvo. Pogovarjale se bomo tudi o notranji preobrazbi iz Device v Mati in kako lahko temu procesu povrnemo veličino in dostojanstvo. 9.1. 2015, na zadnjem krogu, pa bomo govorile o instinktivnem materinstvu. Materinski krogi združujejo Mame, ki to šele nameravajo postati, noseče Mame in Mame že včasih tudi kar velikih otrok. Ta pisana druščina je neverjetno plodna, domača in povezovalna. Resnično ustvarjamo novo materinsko kulturo in dajemo materinstvu in materinski izkušnjo novo (staro) mesto. Prisrčno vabljena! Več informacij najdeš tukaj: Materinski krogi v Rdečem Šotoru 

© Ana Drevenšek

Kako ti doživljaš intelekt, inteligenco, um, znanost? Kakšna je odnos do teh področij in kako se je morebiti spreminjal skozi čas? Katere psihične funkcije ti doživljaš kot ženstvene in katere kot moške? Ali se to doživljanje spreminja in zakaj? Napiši v komentar in pomagaj tudi drugim ženskam do modrosti!

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.

Advertisements

3 thoughts on “Boginja – Mati logike in zdravega razuma

 1. Pozdravljena, Ana!

  Zelo zanimiva tema, tudi sama se pogosto ukvarjam s tem, kako v resnici je “razumskost” razporejena med moške in ženske in stvar res ni tako enostavna. Ko v praksi gledam pare, je pogosto ženska tista, ki skrbi za red v hiši, ki vzpostavlja nek sistem, v katerem je ponavadi moški tisti, ki vnaša nered. Ženska je tista, ki si zapomni kje je kaj, kdaj je kaj, moški pa izpadejo kot neki frčeči sateliti, ki jih rotira sem pa tja. Pogosto je v poklicnih tandemih ženska tista, ki skrbi za finance in sistem funkcioniranja. Ženska vedno prizemljuje in ta ženska vloga je vse prej kot nerazumska in pretirano čustvena… Mislim, da stereotip ženske, ki je pretirano čustvena in neuraunovešena, izhaja predvsem iz moškega nerazumevanja ženske in dogajanja v ženski. Mislim, da imamo tako ženske kot moški svoje specifične čustvene potrebe, ki jih nasprotni spol sam od sebe praviloma ne razume, lahko se pa o njih nauči.

  Moram pa reči, da sem to oznako Barbare Walker o slabšalnem prizvoku intuicije jaz razumela drugače kot ti. Če dobro pomislim, ima intuicija (v očeh običajnega človeka) dejansko prizvok nečesa nedokazljivega, nečesa nerazumskega, nečesa kar nima tal pod nogami, kar pa ni pravilno. Izvor besede inteligenca izhaja iz pojmovanja človeškega vedenja o stvareh ali razumevanja resnice. Razumeti in vedeti pa ne pomeni zgolj na mentalnem nivoju – mišljenja, razmišljanja, ki se dogaja v glavi, ampak tudi na drugih nivojih… Pogosto prav z “intuicijo” določene stvari veliko bolj “vemo” kot z znanstvenimi pristopi… Konec koncev je izraz čustvena inteligenca že močno uveljavil v znanosti, najbrž bodo prišle na vrsto tudi druge oblike inteligence. Morda tudi tista, ki sedaj spada pod intuicijo. Mi je pa všeč ideja, da tisto kar mi imenujemo intuicija, je v resnici inteligenca – višja inteligenca.
  Jaz sicer knjige nisem brala in mogoče se motim o tem, kaj je avtorica v resnici mislila, meni se zdi, da je njena tendenca razširiti našo definicijo pojma “inteligenca” in “razum – razumeti”.

  Pozdrav!
  Lea

  • Draga Lea, kot vedno, HVALA za tvoje bogate misli.
   Ja, ta aspekt ženske praktičnosti, ki si ga omenila, res spada v kontekst zgornjega članka, ki je zaplaval v bolj abstraktne vode. Spominja me na tisti rek: “Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska.” Ženske imamo znanstveno dokazano širše vidno bolje kot moški (bojda zato, ker smo bile nabiralke in smo skrbele za dom in smo gledale široko naokoli, moški pa lovci in so zato gledali samo fokusirano naprej) in zagotovo to vpliva tudi na bolj simbolično “vidno polje”, ki nam omogoča videti širšo sliko, večjo sliko dane situacije. Imamo tudi čvrstejši corpus callosum – povezovalni del med levo in desno polovico možgan in zato lažje integriramo intuitivne uvide v logično operacijo.
   Glede moškega nerazumevanja ženske psihe prilagam tale odlični zapis Esther Harding, jungovske psihoanalitičarke iz leta 1971: »Lunarni značaj ženske narave se moškemu zdi odvisna le od njenih kapric. Če si ženska premisli, moški lahko zaključi, da je to nekakšen ženski privilegij; nikoli ne pomisli, da se spremembe dogajajo zaradi spremenjenih pogojev v njeni psihi, ki jih ni moč nadzorovati, takšnih, kot so na primer vremenske spremembe. Moški vedno predpostavi, da si je premislila zaradi svojih muh ali celo zaradi sebične preračunljivosti. Pričakuje, da ko pravi, da bo nekaj naredila, mora to tudi narediti. V nekem smislu je seveda res, da bi to morala storiti, vendar se glede na to, da je narava ženske odvisna od spreminjajočega se, cikličnega življenjskega načela, prav lahko zgodi, da se v času, ko nastopi trenutek za uresničitev svoje obljube, pogoji dejansko spremenijo. To je moškemu zelo težko razumljivo, saj je njegovo notranje načelo Logos in glede na to načelo je stvar, ki je resnična danes, resnična tudi jutri. Če se zunanje okoliščine niso spremenile, posledično pričakuje, da se bo lahko dejanje, za katerega se je odločil danes, lahko po enakih tirih nadaljevalo jutri. Pri ženski seveda morajo biti upoštevane tudi zunanje okoliščine, vendar morajo biti poleg njih, zaradi vedno spreminjajočega se značaja njenega lunarnega načela, upoštevane tudi notranje okoliščine.«
   Sem pa zdajle, ko sem dokončevala članek o menopavzi in Modri Ženski, doživela še en uvid o zloglasni “neracionalnosti” in “čustvenosti” žensk. Ženske dejansko cikliramo in se zato tudi psihološko, čustveno, mentalno, telesno spreminjamo na tedenski ravni. Že to samo po sebi lahko moškega zmede, zaradi česar nas označi za labilne.
   Danes pa sem razmišljala o tem, da smo v tej družbi dejansko ranljive, ker nimamo ženskih ritualov za priznavanje in čaščenje menstrualnega cikla. Nimamo rdečih šotorov, kamor bi se med krvavitvijo zatekle k podpori ženskega kroga. Zato smo ob tem ključnem, ranljivem času izpostavljene vsakdanji okolici in njenim zahtevam. Nimamo vedno socialno sprejemljive priložnosti delati s psihično odprtostjo v tem času in zato jo pogosto potlačimo. To pa na naša čustva ne deluje pozitivno in zaradi tega res lahko razvijemo razdražljivost, včasih pa še kakšno bolj skrajno obliko. Zato razmišljam, da je tudi v trditvi, da smo ženske razčustvovane, zrno resnice – takšne smo, kadar naše potrebe po rednem cikličnem umiku niso upoštevane. Kadar družba v svojem besedišču in kolektivni psihi nima integriranih pojmov o menstrualni cikličnosti in vseh psiholoških spremembah, ki jih le-ta povzroča in zato naše ciklične izkušnje ne moremo integrirati v nikakršno podlago, zaradi česar se lahko kratkomalo počutimo nore ali pa nas kot take označijo od zunaj.
   Še posebej ob tej zadnji prazni Luni in nežnosti zimskega solsticija sem začutila, kako močno potrebujemo ženske obrede in rdeče šotore.
   Močan objem sestra! ❤

 2. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a
  blog that’s equally educative and amusing, and let mee tell you, you’ve hit the nail on the head.

  The problem is aan issue that too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy that Icame across this in my hunt for something
  relating tto this.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.