Ritual, trans in meditativni odmik – osnovna potreba ženske: zadnji Lunin krajec, 27.10.2013 ob 1.41

"Izgovarjal sem toliko molitev, da sem sam postal molitev." Rumi

“Izgovarjal sem toliko molitev, da sem sam postal molitev.” Rumi

“Najplemenitejša stvar, ki jo lahko človek izkusi, je sprejetje skrivnosti.” Paulo Coelho, Brida

19.10.2013 ob 1.36 je nastopila polna Luna ščip. Ob 1.51 pa so se Luna, Sonce in Zemlja popolno poravnali v isti liniji in zgodil se je Lunin mrk. Ta istočasna dogodka sta prinesla veliko energije – energije, ki je poglabljala in kljub svoji ustvarjalni in ekstravertirani naravi polne Lune opozarjala na notranje, na zlitje notranjega sveta podob z zunanjim svetom.

Za tokratno polno Luno nisem napisala ničesar, ničesar nisem imela vnaprej pripravljenega. Vendar to ne pomeni, da se polna Luna ni zgodila, niti ne pomeni, da ni imela močnega vpliva name, na vse ženske, na vse človeštvo, na Zemljo. Pravzaprav je bila polna Luna s svojim mrkom izredno močna – meni je prinesla nekaj izjemno lepega – pričevanje prelepemu, spontanemu, ljubečemu porodu. ❤
Danes je zadnji Lunin krajec, pol poti do prazne Lune – bližamo se času umika in rada bi, da si vse zagotovimo čas zase, da zares potešimo svojo željo po počitku, regeneraciji in refleksiji. Zato vam spodaj predstavljam tradicionalne ženske umike, ki naj nam služijo kot navdih.

  • Nepotešena potreba po umiku ogroža žensko zdravje ter omejuje njeno duhovno pot

V članku o ženskih boleznih smo spoznale, kako ključnega pomena je za žensko, njeno zdravje in blagostanje, da se v času krvavitve, ob času prazne Lune, umakne pred svetom v svojo notranjost, kjer reflektira o preteklem ciklu, se prepusti počitku in regeneraciji. Ta nezadržna in eksistencialna ženska potreba po umiku je bila skozi celotno zgodovino civilizacije kamen spotike, milo rečeno, za patriarhalno družbo. Ženska (ali moški), ki poteši svojo potrebo po umiku, vzpostavi pristnejši in trdnejši stik s seboj, postane samozavestnejša, močnejša ter jasno uresničuje svoje namere. Taka ženska pa je bila za patriarhalno civilizacijo grožnja, saj je patriarhalna civilizacija vedno temeljila na racionalnem redu, zakonih in urejenosti, ki predpisujejo, kaj je normalno in kaj ne (ideologija) ter kaj se sme in kaj je prepovedano.

Vendar ženska ne potrebuje umika le v času krvavitve – prazne Lune, potreba po umiku je ženski prirojena kot arhetip, kot notranje vodstvo za življenje. Pogosto naša potreba po umiku ni povezana z menstrualnim ciklom, temveč z raznovrstnimi življenjskimi situacijami. V ženski obstaja notranje védenje, da je življenje stalno nihanje, ples dveh komplementarnih sil, ki se prelivata ena v drugo ter se izmenjujeta glede na prevlado. Včasih potreba po umiku pomeni potrebo po počitku, včasih pomeni potrebo po refleksiji, včasih potrebo po regeneraciji, obnovitvi energije, včasih potrebo po spremembi.

Znano je, da nepotešena potreba po umiku v ženski povzroči tolikšno neravnovesje, da lahko le-to vodi do bolezni. Nepotešena potreba po umiku pomeni resno odtekanje življenjske energije ter izgubo stika s samo sabo, zaradi česar postanemo izčrpane, odsotne in nezadovoljne, izgubimo občutek za čas prostor in naravno gibanje življenja.

  • Kako “vzeti” svojo pravico do umika nazaj

Družba se bo korenito spremenila, ko bomo ženske pričele živeti svoja življenja glede na naše notranje zavedanje o yinu in yangu oziroma o faznosti življenja. Nekaj primerov iz vsakdanjega življenja:

Himba ženska

fotografija: Sebastião Salgado

ob menstrualni krvavitvi si ženske želimo umika vase, kar v praktičnem smislu pomeni čim več preživetega časa doma, čim manj interakcije z zunanjim svetom, čim manj odločilnih pogovorov oziroma sprejemanja odločitev, torej čimbolj pasivno preživet čas. V idealnih okoliščinah si želimo ostati doma, se razvajati (okopati se, nadišaviti, negovati svoje telo, dobro jesti, veliko počivati), brati, razmišljati, opravljati kakšna ročna dela ali hišna opravila, sprehajati se itd. V tem času si ne želimo preveč telefonirati, odgovarjati na maile (še posebej na banalne), organizirati karkoli itd. V idealni družbi bi torej ženske ob svoji krvavitvi lahko ostale doma – torej, ne bi bilo potrebno, da pridejo v službo. V takšni družbi ljudje tudi ne bi izsiljevali instant, takojšnje odzivnosti, takojšnjega odgovora in akcije – zavedali bi se, da ljudje včasih potrebujemo čas za umik in da takrat za zunanji svet nismo dosegljivi. V takšni družbi ne bi bilo naglice, ne bi bilo prisiljenosti, komunikacija bi bila dosti bolj srčna, pristna in nebesedna, vse nežno, poetično, ustvarjalno in sproščeno bi bilo čaščeno in spoštovano. Pri delu ne bi bila pomembna kvantiteta, temveč kvaliteta opravljenega dela, bolj kot produktivnost bi se cenilo ustvarjalnost, bolj kot uveljavljanje avtoritete bi se cenilo nežnost, prizanesljivost in sočutje. Ljudje bi bili bolj sproščeni, bolj ljubeči in intimneje povezani med seboj. Takšna bi bila družba, če bi več in več žensk začelo aktivno tešiti svojo potrebo po umiku.

Ženske, nagovarjam vas, da se odločimo, da se bomo prenehale bati odziva drugih, družbe, da se bomo prenehale obremenjevati glede mnenj drugih, da na prvo mesto ne bomo več postavljale drugih, njihovih potreb in njihovih pričakovanj, da bomo tako v osebnem kot v družbenem okolju brez sramu, strahu in obotavljanja začele utelešati prvine umika, meditacije, poglobitve vase in pasivnosti. Seveda to ne pomeni, da se bomo spremenile v inertna, pasivna, nedelujoča in nezavedna bitja, pomeni le, da bomo v svoj osebni svet in v svoje družbeno okolje začele prinašati ravnovesje.

  • Tradicionalni ženski skupni umiki – navdih za sodobne ženske, navdih za preobrazbo sodobne družbe

Tradicionalno so se ženske v preteklosti (ponekod pa še danes) skupinsko večkrat srečevale z namenom umika iz širše družbe v ženski svéti svet. Izvajale so obrede in ceremonije ob pomembnih življenjskih prehodih posameznic, prav tako pa so se mesečno srečevale ob prazni Luni/krvavitvi, da so se med krvavitvijo poglobile vase z namenom regeneracije, tesnejše povezave z ženskim modrostnim izročilom, ki so ga intenzivneje čutile v skupini.

Obred je pomemben element ženske modrosti o umiku. Umik pomeni namreč umik vase, v nefizični duhovni prostor vase, kjer ne obstajajo nikakršne omejitve in kjer se Zemlja poveže z Nebom. Obred služi prekinitvi običajne budne zavesti, odmik od omejitev prostora in časa ter povezavo z božanskim. Prav tako obred služi posvetitvi, iniciaciji v novo življenjsko vlogo oziroma obdobje, pridobivanju duhovnega vodstva za pomembne življenjske odločitve ter za povezovanju z drugimi ljudmi.

Sozvočenje z obredno zavestjo je ženski naravno. Ženska je po svoji naravi sposobna lahkotneje in spontaneje kot moški stopiti v obredno zavest in se povezati z duhovno dimenzijo. Ženska zaradi svoje cikličnosti in notranjega védenja o faznosti življenja ter enakovrednosti umika in dejavnosti, lažje razume naravo in namen obreda ter se mu lažje preda. Obred je izredno pomemben del ženske duhovnosti, prav tako pa blagostanja družbe nasploh. Z izgubo obredov smo kot družba veliko izgubili in posledica je naš občutek osamljenosti, nepovezanosti z drugimi in z univerzumom, občutek življenjskega nesmisla, boječnost, tesnobnost, nezmožnost uravnovešenja dajanja in sprejemanja, dobička in porabe.

Ženski krog v Rdečem šotoru. slika: www.meetup.com

Ženski krog v Rdečem šotoru. slika: http://www.meetup.com

Tradicionalni ženski skupinski ritualni umiki so:

Rdeči šotor

V Rdečem šotoru se ženske zberejo ob prazni Luni, proslavljajoč svojo krvavitev. Ob tej priložnosti ženske druga drugo razvajajo, reflektirajo, počivajo ter izvajajo iniciacijske obrede. Rdeči šotor je miren prostor, kjer so ženske poglobljene same vase, hkrati pa v intimnem stiku druga z drugo. Rdeči šotor je duhovna ženska družina, ki tke mrežno podpore za vsako posameznico, hkrati pa izredno veličastno časi veličino ženskega telesa in duha. V Rdečem šotoru ženske pojejo, meditirajo, molijo, plešejo, jejo, se razvajajo, pogovarjajo – delijo izkušnje in pripovedujejo zgodbe itd.

Obred za prvo menstruacijo

Ko deklica dobi prvo menstruacijo, ženske sklenejo krog zanjo ter počastijo njen vstop v ženskost. Na ta način lahko dekle zavestno stopi na pot ženske, popolnoma zavedajoč se, kakšne spremembe se ji dogajajo na telesnem, psihološkem in duhovnem področju ter kam te spremembe vodijo. Ob tem obredu je spoznana kot sestra ostalih žensk, sprejeta je v intimno mrežo skupnega spoznavanja poti Ženske, začuti podporo in razumevanje žensk, dobi podporo za samozavestno in ustvarjalno hojo po poti Ženske ter se na nov način poveže s samo seboj. To je izredno pomemben obred, izjemno pomembna prelomnica v življenju ženske, ki začenja njeno ustvarjalno pot kot tudi njeno pot intimnejšega spoznavanja sebe.

Obred materinstva – Blessingway

Ta obred se izvaja približno 5 tednov pred porodom za nosečo žensko. Pri tem obredu se počasti njeno pot v materinstvo, to pot se očisti vseh možnih zapletov in blokad. Ozavesti se pomembno spremembo, ki se bo zgodila v njenem življenju, hkrati pa se zagotovi, da bo na tem prehodu vedno imela dovolj podpore in blagoslovov s strani žensk, ki so v njenem krogu. S tem obredom ima ženska priložnost povezati se s svojo novo vlogo, se nanjo dobro pripraviti ter pridobiti samozavest na tej poti, saj je njena nova vloga priznana in počaščena. Ker druge ženske njen prehod častijo, čuti, da je pomemben, s tem pa pridobi ogromno prepotrebne notranje moči in samozavesti. Ta obred je izrednega pomena za vsako pričakujočo mati in velika škoda je, da se dandanes tako redko izvaja. Sodobne ženske smo namreč izgubile stik z materinstvom – skoraj nobena pred svojim prvim porodom ni videla rojevati druge ženske, redkokatera kdaj vidi dojenje ali skrb za majhnega dojenčka. Predvsem pa nihče ne govori o ogromnih spremembah, ki jih materinstvo prinaša v življenje ženske. Zaradi šokiranosti ob prihodu otroka je veliko žensk žrtev poporodne depresije, ki bi jo lahko preprečili, če bi imela ženska ustrezno podporo in védenje. Blessingway je izrednega pomena pri grajenju te podpore.

Obred po porodu – “closing bones” oziroma “zapiranje kosti”

Ta obred se izvaja približno 6 tednov po porodu oziroma, ko preneha čišča (poporodna krvavitev). Ženska se namreč že med nosečnostjo energetsko in duhovno izredno odpre – vanjo se namreč naseljuje nova duša – in ona postane vez med svetovoma. Med porodom se ta odprtost še posebej poglobi, vztraja pa še po porodu. Pomembno je, da se ženska po porodu ponovno “zapre” – da se zaščiti pred negativnimi vplivi ter ponovno prizemlji, da lahko njeno življenje normalno poteka naprej brez večjih pretresov. Ta obred ima podobno kot Blessingway pomembno vlogo pri preprečevanju poporodne depresije, saj ima ženska možnost, da v krogu žensk ozavesti spremembe, ki so se ji zgodile ter jih zdravo asimilira v svoje življenje. Prav tako ta obred lajša prehod v nov ritem življenja. Tudi ta obred je za novo mati izrednega pomena in večkrat bi se moral izvajati.

Ženski krog iz davnine.

Ženski krog iz davnine.

Obred ob menopavzi

Menopavza je še en pomemben prehod v življenju ženske. Menopavza prinaša ženski prenehanje cikla, kar pomeni tudi prenehanje navezanosti na materialno ustvarjalnost. V tem času lahko ženska doživlja intenzivnejše življenjske pretrese, saj se njeno življenje želi urediti, očistiti in usmeriti v pravo smer. Zato to obdobje prinaša velike transformacije in tudi konkretne življenjske spremembe, ki nemalokatero žensko močno pretresejo in zmedejo. Če ima ženska v tem času podporo svojega ženskega kroga, gre skozi transformacije menopavze dosti lažje, prav tako pa lažje asimilira spremembe, ki se ji dogajajo. V tem času postaja ženska bolj osrediščena v svojem duhovnem bistvu in vedno bolj dovzetna za duhovno dimenzijo življenja (če že prej ni bila oziroma je bila manj). V tem času ženska na nek način že z eno nogo stopi v onstranstvo – postane povezava med Zemljo in duhovnim svetom. V tem času se žensko okrona kot Modro žensko, Vračarico, Čarovnico, Šamanko. Postane vir modrosti, duhovna voditeljica in usmerjevalka. To je zelo pomemben čas za zrelo žensko in če ne more v polnosti izkusiti pomena spremembe, ki se ji dogaja, je lahko to obdobje za žensko zelo stresno – prenehanje cikla nekatere začutijo kot poslavljanje življenjske sile, kot znamenje staranja in pešanja moči. Ženska se lahko ob tem počuti šibko in manjvredno, kar pa je ravno nasprotno od darov, ki jih menopavza prinaša. Le-ta namreč prinaša novo obogatitev življenja, poglobitev, poduhovljenje. Tega prehoda se mora ženska veseliti, saj je okronana za kraljico, modrijanko, spoštovano in čaščeno članico ženskega kroga in družbe na splošno. Ženski krog ima lahko pomembno vlogo pri takšnem doživetju obdobja menopavze.

Ženska je Umetnica, Svečenica, Medij, Šamanka, Muza, Navdihovalka, Sanjalka, Stvarnica, Boginja.

Ženska je Umetnica, Svečenica, Medij, Šamanka, Muza, Navdihovalka, Sanjalka, Stvarnica, Boginja.

Seveda vsebuje ženska tradicija še mnoge druge obrede, ki se izvajajo ob najrazličnejših življenjskih prehodih ali notranjih transformacijah. Bistvo obredov pa je stik z ritualno, trans zavestjo, povezava z božanskim in skupnostjo ter uspešno asimiliranje življenjskih nalog/sprememb/vlog. Ženski krog je velika duhovno-zemeljska družina, ki prinaša uteho, uvid in podporo vsem živim bitjem ter pomembne družbene spremembe. Veselimo se tega vstajenja nežnega ženskega kroga!

Ana Drevenšek

Rdeči šotor je duhovna skupnost žensk, ki iščejo duhovni izraz skozi ženskost svojega zemeljskega telesa. Podeli ta članek z žensko, za katero čutiš, da ji bo pomagal do odkritja svoje notranje ženske moči ter jo odprl modrosti Rdečega šotora.

Reši anketo o menstrualnem ciklu in pomagaj Rdečemu šotoru pri ozaveščanju o menstrualnem ciklu! Cenim tvoj čas in tvoj trud!

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.